Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Seznamte se s vybranými preventivními programy, aktualitami na poli podpory zdraví, všeobecné primární prevence i specifické primární prevence. Dbáme, aby zde zveřejněné informace byly v souladu se současně platnými vědeckými poznatky (Evidence Based Medicine).

Najdete zde:

  • Doporučené metodiky
  • Tematické zajímavosti a aktuality
  • Edukační a jiné materiály ke stažení zdarma
  • Příklady dobré praxe a fotografie z akcí
  • Informační zdroje a kontakty

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ Arthur Schopenhauer (německý filosof 19. století)

aktuálně

Metodika pro učitele 2. stupně ZŠ

Metodický materiál „Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví“ je zaměřen na prevenci chronických neinfekčních chorob a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Chronické neinfekční choroby (neboli choroby…

Vloženo: 08.06.2020 více>>

Aktualizace - prevence nádorů

V části metodické materiály Vám nabízíme ke stažení powerpointové prezentace k úspěšné metodické příručce My se raka nebojíme určené pro výuku na 2. stupni ZŠ. Prezentace jsou volně k využití a uveřejněny se souhlasem autorů.

Vloženo: 03.10.2019 více>>

proč stránky vznikly

více méně

Dlouhodobé zkušenosti a spolupráce se školami v Pardubickém kraji nás vedly k zamyšlení, jak pomoci školám zorientovat se v poměrně široké, za to však nepřehledné, a z různých zdrojů plynoucí, nabídce preventivních programů vztahujících se k podpoře a výchově ke zdraví.

Naší trvalou snahou je:

  • poskytnout Vám spolehlivé praktické informace a zkušenosti na základě spolupráce s odbornými partnery na regionální i státní úrovni v oblasti ochrany a podpory zdraví

Tyto stránky by Vám proto měly posloužit jako rychlý informativní zdroj, metodická pomůcka i nástroj pro primárně preventivní činnost v různých zdravotně výchovných oblastech. V rámci aktuálních možností Vám nabízíme praktickou pomoc při využití doporučených metodik a jiných materiálů.

pro koho jsou stránky určeny

více méně

Vycházíme z předpokladu, že zveřejněné informace nejvíce poslouží pedagogům, ale v podstatě každému, kdo se chce zabývat preventivní činností nikoli pouze formálně, ale účelně. Informace zde naleznou rodiče se zájmem o podporu zdraví ve škole i v rodině, rodiče, jejichž děti navštěvují školu, kde se již realizuje nebo bude realizován některý z nabízených programů (uvádíme přehledy škol disponující metodikami), studenti, kteří se připravují na přímou práci s dětmi, koordinátoři prevence na různých úrovních, zájmové skupiny, atd…

Proč se registrovat?Registrovaní uživatelé budou zvýhodněni zasíláním aktualit a možností stáhnout si vybrané dokumenty
chci vědět více

Proč vychovávat ke zdraví?Aby člověk mohl uspokojovat své životní potřeby a cíle, potřebuje splňovat alespoň dva základní předpoklady: být zdravý a být vzdělaný!
chci vědět více

náš tip

Máme okamžitý, bezpečný a spolehlivý prostředek na jeden z největších rizikových faktorů nezdravého způsobu života. Je zdarma. Funguje u bohatých a chudých, u mužů a žen, u mladých a starých.
Je to fyzická aktivita alespoň 30 minut každý den.
…zajistí požadavky na prevenci řady civilizačních nemocí, efekt bude veliký.
Dr. Gro Harlem Brundtland
Director General - World Health Organization
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání