Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Ostatní

Alergie

Obsah stránky:


"Alergie a její projevy jsou výsledkem genetických mechanismů a působení prostředí"

Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Alergická reakce = alergický zánět. V současné době je popsáno cca 113 genů s vlivem na alergii. Přičemž riziko alergického onemocnění začíná již v 17. - 18. týdnu těhotenství (v té době startují první alergické protilátky). Kouření matky a vliv pasivního kouření má na možnost vzniku alergie u dítěte výrazný vliv! Z celkového počtu astmatiků je jich 25 - 50% kuřáků, přitom léčebný efekt je u kuřáků nižší než u nekuřáků.

Co hraje roli při vzniku alergie?

 • vliv vnitřního ovzduší (tzv. indoor) (poznámka autora: děti tráví v poslední době mnohem více času v interiérech než venku)
 • škodliviny v ovzduší
 • nové typy alergenů
 • stresový životní styl

   

V České republice je:

 • 3,5 miliónů nositelů genů alergie
 • cca 31,8 % alergiků
 • 1,5 miliónů lidí s alergickou rýmou
 • 800 000 astmatiků (ČR je ve světě na 8. místě v počtu astmatických lidí)

Od roku 2006 je nová koncepce v klasifikaci léčby astmatu. Bližší informace lze získat na internetových adresách:

www.ginasthma.org ->

www.cipa.cz ->

www.dnadirect.com ->

Věděli jste, že...?

 • zakladatelem české alergologie byl Dr. Josef Liška, který poprvé použil pojem alergie v roce 1906
 • každý 3. člověk má genetické vlohy pro alergii
 • každý 4. člověk je alergik
 • každý 7. člověk má alergickou rýmu
 • každý 10. člověk má ekzém
 • každý 12. člověk má astma
 • jednou z nejčastěji se vyskytujících alergií je často podcěňována alergická rýma, často u dětí nad 10 let a u mladých dospělých. Jen polovina lidí js tímto onemocněním se aktivně léčí. Důsledkem neléčené alergické rýmy může být chronická únava, bolesti hlavy, snížený výkon a pozornost.
 • polibek může být zdrojem přenosu alergenu
 • že alergeny kočky působí až na vzdálenost 2 metrů a alergeny po kočce zůstávají v prostředí až 8 měsíců poté, co již kočka v domácnosti není
 • každá matrace, včetně té antialergické, se osídlí roztoči už do 3 měsíců
 • jedním z projevů alergie mohou být např. bolest hlavy, slabost, závratě, mdloby (nervové příznaky mohou být projevem potravinové anafylaxe=neléčené aktivity organismu, která může vést až k anafylaktickému šoku)
 • varovným příznakem anafylaktické reakce je velmi často svědění dlaní a plosek nohou
 • potravinová alergie nezpůsobí anafylaxi, ale anafylaxi způsobí zvýšená fyzická aktivita, která následuje po požití alergenu
 • anafylaktická reakce má obvykle 2 fáze - 1. fáze čím je rychlejší, tím bývá závažnější a může se jednat o sekundy či minuty, 2. fáze může nastat za 8-24 hodin,a le může být stejně nebezpečná!
 • děti, které trpí potravinovou alergií je riziko anafylaxe 30%!
 • z hlediska výskytu alergie je nejvýznamější první půl rok života dítěte, proto bychom měli u dětí v tomto věku maximálně eliminovat výskyt rizikových faktorů (kouř, zvířata...)
 • je-li 1 rodič astmatik, je 20% pravděpodobnost, že jeho potomek bude také astmatik
 • jsou-li oba rodiče astmatici, je 60% pravděpodobnost, že bude jejich potomek také astmatik

   

Jak poznáme astmatický záchvat?

Pro astmatický záchvat je typická dušnost po námaze. Astmatik dobře zvládne vlastní fyzickou zátěž, ale ve chvíli, kdy by měl být již v klidu, objeví se usilovný kašel a stav, kdy nemůže dotyčný tzv. popadnout dech.

Co je atopie?

Atopie je schopnost organismu tvořit atypické IgE protilátky

Informace byly získany v rámci odborných vzdělávacích seminářů o alergii (2007-2009). admin


 

Opatření proti roztočům bytového prachu a jejich alegenům

- brožovaná publikace z edice určené pacientům. Vydal Nadační fond na pomoc dětem , Litomyšl 2005. Autor: MUDr. Jiří Novák, počet stran 24

Přístroje na čištění vzduchu v místnostech

- leták -skládačka, vydal SZÚ v roce 2000, Autor: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc..

Udělejte si vlastní test kontroly astmatu

- barevná skládačka, vydal ČIPA a GlaxoSmithKline, 2002

Plísně v bytech

- leták-skládačka, vydal SZÚ, 2002, Autor: MUDr. Markéta Chlupáčová

Alergie ve škole - O roztočích, mýtech a usmrkaných nosech. Rady pro učitele a pracovníky ve školství.

- brožovanou publikaci vydal Institut pro alergii, přeloženo z francouzského originálu, počet stran 20


7A- 7x o alergii a astmatu pro školu

- akreditovaný program MŠMT určený pedagogickým pracovníkům všech stupňů vzdělávání, autoři programu jsou členy České iniciativy pro astma (ČIPA): MUDr. Jarmila Richterová, MUDr. Jan Richter, ve spolupráci s PaedDr. Lenkou Kubrichtovou. Realizace programu probíhá od roku 2009.

- program si klade za cíl zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovníků ve školství v problematice alergií a astmatického onemocnění, se kterým se v praxi u dětí setkávají. Vzhledem k velkému procentu dětí s alergickým onemocněním ve škole mohou nastat situace, které je potřeba řešit. Program proto nabízí metodické postupy, jak rozpoznat rizikové situace, jak jim možno předcházet  a zejména jak s enaučit řešit situace, které mohou být pro dítě život ohrožující.

- metodická příručka seznamuje s nejčastějšími druhy alergických onemocnění ve vztahu ke školnímu prostředí a režimu školy. V příručce naleznete konkrétní praktické doporučení pro školu, jaká opatření je možné vytvořit, aby se zamezilo zhoršování stavu a případnému akutnímu vzplanutí alergického onemocnění, které by mohlo vést až k anafylaktické reakci. Součástí metodiky je také seznámení se s první pomoci při závažné alergické reakci doplněný fotografiemi s návodem na použití pohotovostního balíčku a léků v něm obsažených. Každý rodič alergického dítěte by měl mít od lékaře k dispozici písemný plán pro zvládání různých situací, ten by  však měl být poskytnut i učiteli. Úlohou školy je vědět, kolik a jaké alergické děti jsou ve škole (obvykle je to  10-15% dětí), všímat si podeřelých projevů u dětí (např. během tělesné výchovy se může projevit nápadná dušnost) a aktivně uzpůsobovat prostředí alergickým dětem.

Náhled metodiky:

Ke stažení:

Od roku 2009 probíhaly v jednotlivých krajích ČR ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů vzdělávací semináře. Edukační a vzdělávací aktivity jsou k dispozici na adrese www.cipa.cz ->

V Pardubickém kraji získalo metodiku programu "7A" bezmála 40 pedagogů z převážně mateřských škol. Prezenční listinu ze vzdělávacího semináře, který proběhl v Pardubicích dne 10. listopadu 2009 naleznete zde.

 

 


Doporučené zdroje

Jak žít s alergií

- prezentace z přednášky MUDr. Jany Daňkové o výskytu nejčastějších alergenů v prostředí, palergie u dětí, projevy alergických reakcí a jejich prevence.

Pylové zpravodajství - aktuální informace na www.pylovasluzba.cz ->

Poradna pro alergiky - specializovaný portál určený lidem, které trápí alergie, astma a atopický ekzém

http://www.proalergiky.cz/poradna ->

Test kontroly astmatu

www.astmatest.cz ->

 

 

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání