Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Ostatní

Zajímavosti z oblasti prevence

Obsah této stránky:

V obsahu stránky najdete např. :

  • Jaké významné dny jsou každoročně vyhlašovány Světovou zdravotnickou organizací
  • Rizika nadměrného hluku
  • Kolik stojí léčba chronických onemocnění
  • Jaké jsou výdaje na zdravotní péči v ČR...a další zajímavosti
  • Způsob života ovlivńuje stárnutí

 


Významné dny ve zdravotnictví:


Odborné články

Hluk

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.- Zdravotní rizika a možnosti prevence

Nadměrný hluk s sebou nese značná zdravotní rizika. Pro lepší přehlednost rozdělujeme rizika hluku na tělesná a duševní, i když tělesné a duševní zdraví spolu úzce souvisejí. Prevenci hluku na celospolečenské úrovni, na úrovni zdravotnických i jiných pracovišť i na úrovni jednotlivce je třeba věnovat náležitou pozornost.

Zveřejněno dne 3.6.2011


Výběrem z tisku, tiskových zpráv

Česko vydá zbytečně 520 miliard korun na léčbu civilizačních onemocnění

Česká populace zaujímá v Evropě ve výskytu rizikových faktorů chronických nemocí přední, tedy nejhorší místa - v kouření je na třetím místě, v pití alkoholu na prvním a ve výskytu obezity na druhém až čtvrtém místě.

"Důsledkem toho je, že průměrný Čech onemocní v 61 letech a následně stráví 17 let života v nemoci, zatímco průměrný Švéd onemocní o devět let později, v 70 letech, a v nemoci stráví jen 12 let, tedy o pět let méně," uvedla na webu -> Marie Nejedlá ze SZÚ. Připomněla, že Švédové vykouří polovinu cigaret a vypijí polovinu alkoholu než Češi a snědí oproti nim dvakrát více ovoce a zeleniny.

Motivovat lidi ke zdravému životnímu stylu hodlal v chystané reformě exministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Zdravotním pojišťovnám chtěl dát možnost odměnit až tisícikorunou ročně pojištěnce, který bude v léčbě a prevenci dodržovat doporučení lékaře. Navrhnul zákaz kouření v restauracích a větší ochranu dětí a nekuřáků. Normy se ale nedostaly ani k projednání ve vládě. Heger je nechal na ministerstvu svým následníkům k využití.

Nejedlá připomněla, že třeba Tasmánie zvažuje zákaz prodeje tabákových výrobků všem lidem narozeným po roce 2000, aby nastupující generace byla již plně nekuřácká. V Austrálii platí od roku 2009 zákaz kouření v autě, pokud v něm cestuje dítě mladší 16 let. Ve Francii jsou od loňska zakázány ve školách prodejní automaty a děti si nesmějí přinášet ani jídlo z domova. Školy tam chystají vlastní stravování podle zásad zdravé výživy.

Výskyt rizikových faktorů životního stylu má v Česku podle Nejedlé vzestupný trend. Tomu odpovídá i nárůst nemocí srdce a cév či rakoviny. Úmrtnost na ně sice klesá, ale jen za cenu obrovských nákladů spojených s léčbou. Problém vidí Nejedlá v tom, že se nedaří přesvědčit Čechy o výhodách zdravého životního stylu. Přispět ke zlepšení by měly celospolečenské preventivní programy, důležitý je také vliv rodiny.

Ztráty z nezdravého životního stylu Češek a Čechů vyčíslili odborníci na 520 miliard korun ročně. Jde o výdaje na léčbu chronických nepřenosných nemocí a ztráty HDP kvůli pracovní neschopnosti. Data zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ) s tím, že až 80 procentům těchto nemocí lze předejít ozdravěním životního stylu. Odborníci také spočítali, že efektivní prevence může omezit v krátké době počty onemocnění o pět procent, což uspoří kolem 25 miliard korun za rok.

Obsah článku převzat z www.ceskenoviny.cz ze dne 17.8.2013 pod názvem "Nezdravý životní styl stojí Česko 520 miliard ročně". Článek nebyl upravován.

 

Výdaje na zdravotní péči (ČSÚ, 2012)

Nejnákladnější diagnózou v uplynulých letech byly nemoci oběhové soustavy, které bývají dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.

Výdaje na léčení nemocí oběhové soustavy velmi rychle rostou a od roku 2000 se zvýšily téměř čtyřnásobně – ze 7,5 na 26,8 miliardy korun.

Na léčení zhoubných novotvarů bylo v roce 2010 vynaloženo 19,2 miliardy a nemoci trávicí soustavy 13,2 miliardy Kč.

V přepočtu na jednoho muže bylo celkem na zdravotní péči vynaloženo v roce 2010 19 502 Kč a na jednu ženu 21 738 Kč.

Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP v ČR  za rok 2010 dosáhl 7,5 %.

Domácnosti představují 15 % a veřejné rozpočty 9 % celkových výdajů na zdravotnictví. Vedlejší zdroje (neziskové organizace, soukromé pojištění a zaměstnavatelé, kteří hradí zaměstnancům preventivní prohlídky) tvoří pouhé 1 % z celkových výdajů. Ze tří čvrtin financují zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

číst celý článek- výdaje na zdravotní péči v roce 2010... (doc.)

Zdravotnické noviny

Prevence jedním z pilířů volebního programu ODS

ZDN: 11.5.2010

Jedním z pilířů programu ODS je prevence, strana chce motivovat lidi k tomu, aby preventivní lékařské prohlídky skutečně navštěvovali.

„Chceme pozitivně ekonomicky motivovat pojištěnce prostřednictvím bonusů při účasti na těchto programech. Prevence je efektivní, zachraňuje životy a současně šetří peníze,“ uvedl na předvolební tiskové konferenci náměstek ministryně zdravotnictví a kandidát ODS Marek Šnajdr. V praxi to podle něj znamená, že by mohli lidé za návštěvu lékaře dostat i peníze.

České zdravotnictví dostane půl miliardy z EU na prevenci

ZDN: 11.5.2010

České zdravotnictví dostane z Evropské unie půl miliardy korun na prevenci a rehabilitaci. Ministerstvo posílí screening rakoviny, prevenci dětských úrazů či cukrovky. Novinářům to řekla ministryně Dana Jurásková.

Zdravotnická zařízení mohou předkládat projekty do 3. června,  o rozdělení peněz pak rozhodne komise odborníků.

„K tradičním programům, které už populace zná, jako screening rakoviny děložního čípku, prsu a tlustého střeva, přidáváme další, které považujeme za důležité, a to je prevence dětských úrazů, zubních kazů u dětí a nově i péče o diabetiky,“ upřesnila. Na tuto část prevence půjde 300 milionů.

Dalších 200 milionů je určeno na snížení zdravotních rizik - jednak je to oblast rehabilitace, tedy podpora vybavení pracovišť a preventivních rehabilitačních programů, a pak ochrana před infekcemi šířenými v nemocnicích.

„My předpokládáme, že díky rehabilitaci se zvýší návratnost pacientů po těžkých onemocněních domů a do práce a že ubude komplikací z nemocničních infekcí, tím klesne ekonomická náročnost léčby,“ shrnula. Přesvědčit lidi, aby na prevenci chodili a dbali o zdravý životní styl, lze podle Juráskové jedině tím, že pochopí jejich důležitost.

„Komunikace, komunikace a komunikace, to je hlavní,“ řekla. Lidé podle ní musejí dostat informace, co mají k dispozici, co jim hradí zdravotní pojišťovna, jakým způsobem se mohou do programu zapojit. Musejí se dozvědět, co jim které vyšetření přináší, jaké znamená časové zatížení, zda je nepříjemné, co jím lze zjistit a také ovlivnit.

„Zejména nám jde o preventivní programy zaměřené na změnu životního stylu. Česká populace musí pochopit, že zdraví je komodita, která je přímo úměrná životní úrovni. Budeme-li zdrávi, máme větší šanci, že budeme moci pracovat, a tím pádem si udržíme dobrou životní úroveň,“ shrnula.

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Petr Koška uvedl, že připravili projekt prevence nemocí srdce a cév Kardio Vize Brno 2030. Převzali zkušenosti projektu Cardio Vision 2020 z amerického Rochesteru, který se díky projektu stal městem s nejmenší kardiovaskulární nemocností i úmrtností v USA.

Z peněz EU bude Brno žádat 80 milionů korun. Jde o zamezení či alespoň oddálení nemocí srdce a cév a udržení co nejdelšího aktivního věku lidí. V ČR nyní umírá na tyto nemoci 51 procent obyvatel. Riziko zvyšují vysoký cholesterol a tlak a také cukrovka. Jen 20 procent pacientů má jen jeden rizikový faktor, 80 procent jich má více. Cestou k omezení rizik je nekouření, více pohybu a zlepšení stravovacích návyků.

 

 

Způsob života ovlivňuje stárnutí

Studie v roce 1999 zabývající se stárnutím si dala za cíl u jednovaječných dvojčat prokázat, že styl života může ovlivnit rychlost stárnutí. Výsledek studie publikoval PharmDr. Vladimír Finsterle v roce 2007 na http://www.ordinace.cz.  ->

Číst celý článek (doc)

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání