Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence nádorů

Doporučené metodiky

Obsah této stránky:


Metodika pro učitele 2. st. ZŠ

My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví

Metodický materiál „My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví“ je zaměřen na onkologickou prevenci a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Rakovina se v dnešní době řadí mezi nejčastější onemocnění. Vzhledem k tomu, že významnou roli při snížení výskytu nádorového onemocnění představuje prevence, je velmi podstatné, aby základní informace o onkologické prevenci byly podávány již žákům na základních školách. Hlavním cílem je tedy seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešení a návrh aktivit k danému tématu.

Autoři: Zdeňka Smejkalová, Jitka Slaná Reissmannová

Vydala: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2018 

ISBN-13 978-80-210-9062-0

Počet stran: 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodické prezentace ke stažení:

1. Onkologická onemocnění - pptx. 

2. Prevence onkologických onemocnění - pptx.

3. Onemocnění trlustého střeva a konečníku - pptx.

4. Onkologické onemocnění prsu - pptx.

5. Onkologické onemocnění děložního čípku - pptx.

6. Onkologické onemcnění varlat - pptx.

7. Onkologické onemocnění kůže - pptx.

8. Onkologické onemocnění plic - pptx.

9. Evropský kodex proti rakovině - pptx.

10. Kde hledat informace o onkologických onemocněních -pptx.

Aktualizováno 3. 10. 2019


 Program prevence rakoviny varlat a rakoviny prsu

"Zdravé koule"

- program prevence nádorů varlat a prsu pro střední školy v ČR. 
 
Realizátorem projektu/programu je SZÚ Praha za finanční podpory MZČR z dotačních programů Projekty podpory zdraví (PPZ) na roky 2015 a 2016.

Autorem projektu je Krajská hygienická stanice Pardubického kraje z podnětu studenta fyziologie a rekreologie UP v Olomouci a inspirována projektem » "Máš koule?"« -> (2010).

Hybatelem myšlenky pro vznik projektu/programu Zdravé koule, je výskyt nádorů varlat u můžu ve věkové skupině 15 – 44 let. V této věkové skupině mužů se jedná jednoznačně o nejčastější typ rakoviny v ČR (14 - 16 případů na 100 000 mužů), byť  toto onemocnění celkově představuje asi 1 % všech nádorů v ČR (zdroj: Česká urologická společnost (ČLS JEP).

Cílem je informovat mladé lidi o výskytu nádorů týkajících se reprodukční soustavy (muže i ženy), ale především vyprovokovat u mladých lidí zodpovědnost za své zdraví s výhledem do jejich budoucího života, a to osvojením si trvalé dovednosti samovyšetřování.Mladí lidé obecně více počítají s riziky  infekčních onemocnění než s onemocněními, která jsou charakteristická častěji pro starší populaci. Mladí lidé tolik nepomýšlí, že se nádory mohou objevovat již v nízkém věku, to však může být jeden z důvodů pozdní diagnostiky, a to i přesto že nádory varlat patří k relativně dobře léčitelným onemocněním.

Program byl v průběhu roku 2016 realizován ve vybraných krajích ČR jako edukační zábavný skupinový program pro třídní kolektivy s nácvikem modelového samovyšetřování. Součástí programu koncipovaného na 2 x 45 minut je využití netradičních pohybových her s využitím bumperballů.  ->

Fotografie viz Příklady dobré praxe - galerie

samovyšetření prsu - návod

samovyšetření varlat - návod

 Ukázky z pilotní realizace programu.

  

Vloženo 2. 3. 2016

 


 

Program prevence rakoviny prsu – "Jistota v cestě za krásou a zdravím"

Základní myšlenkou projektu je seznámit studentky středních škol a středních odborných učilišť Pardubického kraje s programem prevence nádoru prsu. Vysvětlit studentkám význam prevence a informovat studentky o závažnosti a incidenci rakoviny prsu v ČR. Seznámit je s rizikovými faktory, se současným screeningem a samovyšetřením prsu, včetně nácviku samovyšetřování na didaktických modelech – prsních vestách. V neposlední řadě posílit preventivní faktory tohoto onemocnění a seznámit studentky se zásadami zdravého životního stylu.
V ČR ročně onemocní nádory prsu 6000 žen (zdroj dat: ÚZIS 2003), z nichž přibližně čtvrtina tomuto onemocnění podlehne! V ČR incidence každoročně narůstá. V porovnání s ostatními kraji incidence karcinomu prsu v Pardubickém kraji převyšuje celostátní průměr. Jedná se o nejčastější nádor u žen, proto je primární prevence, kterou projekt implementuje, nepochybně významná.

Soubor ke stažení:

Podrobnou charakteristiku projektu naleznete zde:

Závěrečná zpráva o realizaci projektu » viz Příklady dobré praxe

 


Ochrana reprodukčního zdraví a prevence rakoviny děložního čípku

Cílem projektu je primárně zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů v dané oblasti a sekundárně motivovat žáky k přijetí zdravého životního stylu, který bude základem jejich plnohodnotného života v dospělosti. Součástí projetu jsou odborné materiály pro pedagogy, edukační materiály pro žáky a studenty a informační materiály pro rodiče, které mohou získat pedagogové na seminářích.

Projekt pod názvem Spirála (Sexualita, Prevence, Informace, Reprodukce A LÁska) je realizován ve spolupráci vzdělávacího zařízení KALOKAGATHIE, s.r.o. pod vedením PaedDr. Lenky Kubrichtové a společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
Akreditace MŠMT č.j.: 15 853 / 2006 - 25 - 293

Stáhněte si více informací o projektu:

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání