Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence nádorů

Příklady dobré praxe z onkologické prevence

Obsah této stránky:

Preventivní program Zdravé koule pro střední školy

Program primární prevence a časného záchytu nádorů prsu a varlat pro střední školy formou nácviku správné techniky samovyšetřování.

Cíle programu: Záměrem programu je mladé lidi informovat o výskytu nádoru týkajících se reprodukční soustavy (muže i ženy) a především vyprovokovat u mladých lidí zodpovědnost za své zdraví. Samovyšetřování jakožto pravidelná součást zdravého životního stylu.

Průběh programu: Program probíhá v tělocvičně a jejich přilehlých prostorách. Účastní se vždy 1 třídní kolektiv, který se rozdělí na 3 skupiny pro 3 tematicky různá stanoviště. V Pardubickém kraji program probíhá s účasti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a jejich studentů, kteří se dočasně stávají lektory svých vrstevníků. V případě příznivéhopočasí lze program uskutečnit v exteriéru.

Historie programu: Program byl vytvořený v roce 2015 Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a realizovaný Státním zdravotním ústavem v letech 2015, 2016, 2017 za finanční podpory ministerstva zdravotnictví v různých krajích ČR (Pardubický, Olomoucký, Vysočina, Ústecký, Praha). Odborným gestorem programu je MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (klinika dětské onkologie, FN Brno), která se v roce 2010 účastnila preventivní kapmaně "Máš koule?" Tváří kampaně se tehdy stal herec Jiří Mádl.

Východiska programu: Nad onemocněními, jakými jsou nádory, mladí lidé příliš nepřemýšlejí. Obecně spíše počítají s riziky infekčních onemocnění než s onemocněními, která jsou charakteristická více pro starší populaci. Některé nádory se přesto mohou objevovat již v nízkém věku (nádory varlat postihují nejčasteji muže ve věku 15 - 44 let).
Informovanost a edukace mladých lidí s nácvikem správné techniky samovyšetřování může odhalit případné onemocnění včas a tím předejít rozsáhlejšímu poškození organismu.

Realizace: Projekt "Zdravé koule" byl zahájen na podzim r. 2015 úvodním odborným seminářem, který vedla prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSC z kliniky dětské onkologie. Navázala tak na svou práci z r. 2010, kterou odstartovala smutná onkologická kazuistika z její klinické praxe. Nádory mladých mužů jsou problém, neboť se jim v prevenci nevěnuje dostatečná pozornost. Období dospívání provází často stud a lékaři jsou ne vždy při preventivních prohlídkách důslední. Prevence má v této oblasti značné mezery.  V r. 2015 proběhl první pilotní program na gymnáziu v Brně a v roce 2016 se program rozšířil do středních škol v pěti krajích ČR.

V roce 2016 se programu "Zdravé koule" v Pardubickém kraji zúčastnily tyto střední školy (celkem 126 žáků a studentů):

  • Střední škola potravinářská a služeb (Pardubice)
  • Střední průmyslová škola chemická (Pardubice)

V červnu 2017 se programu zúčastnily tyto školy:

  • Střední škola elektrotechnická Pardubice
  • Střední škola zdravotnická a sociální, Chrudim
  • Střední škola obchodu a služeb, Chrudim 

Výsledky programu po intervenci (676 respondentů).pdf - výsledky programu realizovaného v rámci 5 krajů ČR v r. 2016

Nabídka programu.pdf (2017) - pro Pardubický kraj

 

Více fotografií z realizace programu Zdravé koule v galerii viz níže

 

Aktualizováno 26. 6. 2017


Hlídej si mě

Soukalová a Koukal tvářemi kampaně proti rakovině

Sportovní pár, biatlonistka Gabriela Soukalová a badmintonista Petr Koukal, se stali hlavními protagonisty připravované kampaně „Hlídej si mě“, jejímž cílem je představit speciální mobilní aplikace „Ruce na prsa“ a „Hlídač koulí“. Oba sportovci se prostřednictvím odvážných fotografií rozhodli upozornit na význam prevence při boji s rakovinou prsu a varlat.

Kampaň „Hlídej si mě“ je zaměřená na mladé lidi ve věku 15-30 let. Prostřednictvím přednášek a praktických ukázek na speciálních maketách bude probíhat edukace na středních a vysokých školách. „Snahou je upozornit na problém výskytu rakoviny i u mladých lidí, naučit je samovyšetření a vysvětlit jim proč by se mělo stát běžnou součástí jejich života,“ uvádí Michaela Tůmová z obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius.

Zdroj ->

Mobilní aplikace k samovyšetření prsu a varlat

Jednoduché a přehledné aplikace nabízí kromě kalendáře i detailní popis samovyšetření a tipy, kam se obrátit pro odbornou pomoc, pokud při vyšetření ženy nebo muži zjistí problém. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení na webu www.rucenaprsa.cz ->, www.hlidackouli.cz  v Apple AppStore nebo na Google Play.

Pro dívky „Ruce na prsa“, pro muže „Hlídač koulí“, které připomínají správný čas na samovyšetření prsu a varlat.

 

Závěrečná zpráva z programu "Zdravé koule"

 

 


Jistota v cestě za krásou a zdravím

Závěrečná zpráva o realizaci projektu prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU, Pardubice (2009)

Více info v části » Doporučené metodiky

 

 


Roadshow

- veřejná osvětová akce ve vybraných městech ČR

Celorepubliková ROADSHOW aneb projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který je financován ze zdrojů Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Se začátkem roku 2015 odstartovala již třetí etapa tohoto projektu, který potrvá do 30. června 2015. Jeho cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice – rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.

Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow.

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které pomáhají zvýšit povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. Za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Odborníci jsou po celou dobu roadshow k dispozici všem příchozím, kteří s nimi mohou konzultovat své individuální dotazy.

Příchozí budou na roadshow také moci napsat svým blízkým osobní vzkaz a motivovat je tak k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabídne poradenství vyškolených pracovnic z partnerských organizací Aliance. Návštěvnice si budou moci vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO. Další informace k roadshow najdete na webu MZČR www.bezrakoviny.cz. ->

Více informací o projektu a roadshow » ke stažení.

 

 

 


fotogalerie
počet fotografií: 20
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání