Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Výživa

Doporučená literatura

Obsah této stránky:


Výživa a pohyb- příručka pro učitele ZŠ

Publikace vydána v rámci edice pedagogické literatury (Paido), Brno 2007, 150 stran, kolektiv autorů: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (ed.), ISBN 978-80-7315-156-0.

Publikace obsahuje zásady správné výživy, výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR, složení lidského těla, seznamuje se základními živinami, pitným režimem, seznamuje se specifiky výživy u vybraných populačních skupin. V publikaci jsou dále zařazena témata Fast Food, bezpečné zacházení s potravinami, kulinární úpravy, vliv stravování na člověka, alternativní výživa, poruchy příjmu potravy a v menším rozsahu se věnuje významu pohybové aktivity.


Obezita

Stručně o situaci v ČR (populační grafy, systém prevence, komunitní programy).
Zdroj: 3.lékařská fakulta UK

Obezita - prevence a léčba

Publikace vydaná v roce 2009 kolektivem vysoce renomovaných autorůz řad lékařů fakultních nemocnic a specializovaných pracovišť v ČR.Autoři zde věnovali maximální úsilí, aby informace uvedené v publikaci odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla a vydání. Publikace je určena zejména zdravotnickým pracovníkům, výživovým poradcům a dalším, kteří se zajímají o problematiku výživy hlouběji. Ve svém obsahu kniha zahrnuje epidemiologii obezity, fyziologii regulace tělesné hmotnosti a zabývá se obezitou z hlediska choroby a zejména se podrobně věnuje problematice obezity v dětském i dospělém věku. Také zde naleznete tabulky s energetickým obsahem potravin tříděných dle komodit, výpočet energetického výdeje dle pohlaví a věku i příklad vyváženého jídelníčku.

Autor: MUDr. Dana MÜLLEROVÁ, Ph.D. a kolektiv

Typ publikace: vazba A5. počet str. 261

Vydal: Mladá fronta, a.s., 1. vydání, Praha 2009, ISBN: 978-80-204-2146-3, počet stran

Vloženo:1.8. 2014

 

Dítě s nadváhou a jeho problémy ->

Autoři: Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol.

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se setkává dítě či adolescent s nadváhou.

Cílem je poskytnout rodičům a vychovatelům poznatky o zdravém vývoji a rizicích, které nadváha dítěte představuje. Dává konkrétní rady, jak rozpoznat vzniklé problémy a jak a kde dítěti pomoci. Ukazuje, jaké jsou možnosti terapie v ambulantní léčbě, léčebně a dětské ozdravovně, jak na nové prostředí dítě připravit, jak důležitý je kontakt s terapeuty. Věnuje pozornost pohybové aktivitě jako důležitému článku prevence i léčby a možnostem její realizace ve škole, tělovýchovných institucích, táborech atd.

brož., 256 s., 299 Kč

Vloženo 16. 8. 2015

 


Poruchy příjmu potravy

Spektrum poruch příjmu potravy - publikace vydaná v roce 2010 je výsledkem dlouhodobé klinické a  výzkumné práce Hany Papežové, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů.

ISBN: 9788024724256

Obsah publikace v pdf.

 

 

 

 

 

 

 

Mentální anorexie

V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů. Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení.

Nakladatelství Portál, 2010 (2., přepr.)- brož., 264 str.,  ISBN:978-80-7367-807-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulimie. Jak bojovat s přejídáním.

Autor: PhDr. František Krch, Ph.D.

Nakladatelství Grada, 3. vydání (2007), počet str. 200

ISBN: 978-80-247-2130-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená beletrie

Beletrie pro děti a mládež na téma poruch příjmu potravy - pedagogicko psychologická tématika

Navzdory tomu, že poruchy příjmu potravy ohrožují stále širší okruh dětí a mládeže, nepředstavují příliš frekventované literární téma a s výjimkou textů vycházejících z bezprostřední životní zkušenosti autorů jsou ztvárňovány se stereotypy, které snižují estetickou úroveň i potenciální výchovný účinek této literatury. V kontextu české literatury pro mládež se tématu mentální anorexie a bulimie chopila pouze Ivona Březinová, která však setrvala v žánrovém zajetí dívčího románu (včetně happyendového klišé). Inspirativnější impulsy nabízí pohled na světovou literární scénu, kde je toto téma zpracováno bez jakýchkoli tabu, s mnohdy šokující otevřeností, jež však v sobě nese i preventivní výchovný potenciál. (text je převzat z anotace příspěvku na 4. Mezinárodní konferenci Škola a zdraví 21, která se uskutečnila v srpnu 2008)

Stáhněte si seznam literatury doporučené literární kritičkou PhDr. Milenou Šubrtovou, Ph.D.:


Lékařská a zdravotnická literatura

Klinická výživa

Příručka spolehlivě informuje o všech otázkách výživy v medicínské oblasti. Poslouží lékařům všech příbuzných oborů, nutričním poradcům, dietním asistentkám a ošetřovatelskému personálu. Příručka byla přeložena z německého originálu vydaného v roce 1992.

Autoři: prof. MUDr. Ulrich Keller, MUDr. Rémy Meier, MUDr. Sibylle Bertoli

Překlad: MUDr. Zdeňka Slabochová, CSc.

Vadalo. Scientia medica, spol. s.r.o. v r. 1993, stran 240

 

Manuál lékařské praxe - Výživa

Manuál lékařské praxe II. (výživa)  je jednou ze souborných publikací vydaných 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci se Zdravotním ústavem Praha v rámci Národního programu zdraví v letech 1994-2004.

Publikace je neprodejná. Nakladatelství Fortuna.

Autor: prof. MUDr. Kamil Provazník a kol.


 

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání