Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Výživa

Obsah této stránky:


Výživová školní studie 2015/16

Státní zdravotní ústav zahajuje celoroční studii výživové kvality ve školních jídelnách. Studie se dotkne stravování 900 000 žáků základních škol a zkoumat se bude především nutriční složení jídel.

„Hlavním cílem této studie je podat jasné odpovědi na čtyři základní otázky, a to zda obědy ve školních jídelnách základních škol odpovídají žádoucímu přísunu 35 % z denní výživové dávky a jak se na tomto poměru podílejí jednotlivé části oběda. Dalším předmětem zkoumání bude závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním složením obědů a také to, do jaké míry ovlivňuje používání instantních směsí obsah soli v pokrmech,“ upřesňuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Studie bude probíhat po celý školní rok 2015/2016 ve všech krajích. Školní jídelny základních škol jsou vybírány náhodně. V každé vybrané jídelně budou odebírány vzorky obědů po dobu 2 měsíců. O sběr vzorků se postarají pracovníci příslušných krajských hygienických stanic, jejich analýzu pak provede Státní zdravotní ústav. „Při chemické analýze vzorků budeme využívat nejmodernější metody. Zaměříme se především na přiměřený obsah vápníku, železa, draslíku, hořčíku nebo sodíku. Dále budeme zkoumat například obsah tuku a škodlivých transmastných kyselin,“ říká vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ Jiří Ruprich.

Na financování projektu se podílí Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace. Přímé náklady na sběr dat se budou pohybovat kolem 500 000 Kč. S kompletními výsledky studie bude veřejnost seznámena po jejím ukončení a celé vyhodnocení a dopady budou k dispozici koncem příštího roku.

 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Leták ke školní výživové studii v pdf.

Vloženo 14.9.2015

 


 

Zdravotní bdělost nad potravinami - nutrivigilance

Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcích po konzumaci vybraných druhů potravin. V současnosti se CZVP zabývá jejich analýzou, hodnocením souvislostí a případnou zpětnou komunikací s cílem vyjasnit poskytnuté informace.

Informace pro SZÚ poskytl J.Ruprich a S.Bischofová, 30.4.2015

Vloženo 11.8.2015

 


 

Energetické nápoje a jejich rizika

Spotřeba energetických nápojů v Česku dosáhla v roce 2010 2 litrů na osobu, jak uvádí Nešpor s odkazem na studii ve svém článku pod názvem "Energetické nápoje jsou nebezpečné zvláště pro řidiče a dospívající". Zjistilo se např., že spotřeba jednoho nebo více energetických nápojů denně byla u dospívajících spojena s častějšími poruchami chování, spánku a exekutivních funkcí (tj. např. schopnost plánovat, rozhodovat se a řešit problémy). Energetické nápoje nelze považovat za lepší alternativu alkoholických nápojů, protože zvyšují riziko zneužívání alkoholu a závislosti na něm.

Zveřejněno 3. 2. 2015


 Výživové dávky  - kolik čeho a co

Pokud neplánujete zhubnout a zajímá Vás pouze,  jak byste měli jíst, můžete se přibližně orientovat podle doporučených dávek energie a živin v jednotlivých věkových kategoriích pro osoby s normální hmotností - viz tabulky níže.

Nejnižší hodnoty ve sloupcích jsou určeny pro osoby, které vykonávají lehkou fyzickou práci, nejvyšší hodnoty pro osoby s těžkou fyzickou prací. Pro většinu populace tedy platí uvedené nižší hodnoty. Při redukční dietě se dávky snižují zpravidla o 2000 kJ/den. Správná redukční dieta má zachován optimální poměr živin (bílkovin, tuků i sacharidů).

Zdroj informací: Edukační materiál Jak sestavit redukční dietu, Merrylinka, www.merrylinka.cz

Ke stažení »  Základní výživové tabulky.pdf

Vloženo 11. 8. 2015

 


 

Pitný režim

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k regulaci nabídky sortimentu potravin v souladu se zásadami zdravé výživy, vydaného pro prodej ve školách a školských zařízeních prostřednictvím školních automatů a bufetů (V Praze dne 29. 4. 2014, MUDr. Vladimír Valenta - náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR).                                                    

 VHODNÉ NÁPOJE:

 Vody:

 

a)     pitná voda z vodovodu (při zásobování školy z nezávadného zdroje pitné vody)

 

b)     slabě mineralizované vody  - neochucené

 

c)      slabě mineralizované vody  - slabě ochucené

 

d)     omezeně středně mineralizované vody

 

e)     ovocné a zeleninové šťávy

 

f)      rostlinné nápoje - sójové, obilné (rýžové)

 

Teplé nápoje: čaj

 

Mléčné nápoje:

 a)    polotučné mléko neochucené

 

b)     polotučné mléko ochucené

 

c)      kysané mléčné výrobky neochucené (acidofilní mléko, podmáslí, zákys, kefírové mléko)

 

d)     kysané mléčné výrobky ochucené (s co nejnižším obsahem přidaného cukru, bez škrobu a jiných  zahušťovadel)

 

 

 Co je minerální voda?

Zatímco dříve mohl být u nás za zdroj přírodní minerální vody prohlášen jen takový, kde voda obsahovala nejméně 1000 mg minerálních (rozpuštěných) látek nebo 1000 mg CO2 v 1 litru vody, dnes to v souladu s evropskými předpisy již neplatí a za (přírodní) minerální vodu může být prohlášena každá podzemní voda, která má "původní čistotu", je stabilní a její zdroj je dobře chráněn. Bez ohledu na to, zda má minerálních látek moc nebo málo. Na obsahu minerálních látek záleží - dle toho má voda na organismus účinky, podle toho se odvozuje, zda je vhodná ke každodennímu pití nebo jen doplňkově a občas. Proto je důležité alespoň přibližně vědět, jaký je obsah těchto látek.

 Z hlediska hodnocení mineralizace (rozpuštěných pevných látek - RL) se minerální vody dělí:

Obsah RL  Kategorie mineralizace
do 50 mg/litr velmi slabě mineralizovaná - nehodí se pro stálé pití, jsou vhodné jen pro krátkodobé dietní nebo léčebné kúry a pro ředění
50 - 500 mg/litr slabě mineralizovaná - hodí se pro bžěné pití, pokud neobsahuje oxid uhličitý
500 - 150  mg/litr středně mineralizovaná - vhodné pro doplňkové pití, druhy těchto vod je vhodné střídat a jejich příjem v průběhu dne by neměl přesáhnout 0,5 litru
1500 - 5000 mg/litr silně mineralizovaná - pro děti zcela nevhodné, pro dospělé osoby je konzu,avce vhodná jen výjimečně a v omezeném množství
více než 5000 mg/litr velmi silně mineralizovaná - užívat by se měla jen jako lék pod dohledem lékaře

Zdroj informace: SZÚ, Praha 2008

 

Doporučené optimální hodnoty minerálních látek ve vodě

Zdroj: Kompletní edukační materiál SZÚ » Pitný režim. Jak se vyznat v balených vodách (Praha , 2008).

Aktualizováno 11.8.2015

 


Čaje Puerh v širších souvislostech

V souvislosti s čaji se poměrně často zmiňují jejich pozitivní zdravotní účinky. Text MUDr. Nešpora přináší informace o čínském čaji nazývaném puerh a souhrně zde uvádí některé tradované názory a některá fakta. Více čtěte > zde.

Vloženo dne 21.3.2012

 

nahoru


Nadváha a obezita

Obezita je závažné chronické metabolické oněmocnění, které je zároveň dalším rizikovým faktorem vzniku a rozvoje dalších závažných onemocnění, které nejen že vede ke snížené kvalitě života, ale může vést až k předčasné smrti. Nadváhu a obezitu lze posoudit indexem tělesné hmotnosti (BMI-podíl hmotnosti člověka v kg a výšky v metrech na druhou). Grafické znázornění a hodnoty k posouzení BMI naleznete pod odkazem  Edukační materiály .

Obezita je hlavním rizikovým faktorem pro:

  • vysoký krevní tlak
  • aterosklerózu tepen
  • poruchu metabolismu tuků
  • poruchu metabolismu cukrů
  • pro cukrovku (diaebetes mellitus 2. typu)

a jedním z rizikových faktorů pro:

  • onemocnění pohybového aparátu
  • nádorová onemocnění
  • psychická onemocnění

V České republice trpí nadváhou každý třetí dospělý člověk a obezitou každý pátý.

Trend výskytu obezity u dětí roste. V ČR ve věku 7 let trpí obezitou více než 8% dívek a více než 5% chlapců. Mezi 15 až 24 rokem má 26% chlapců nadváhu a více než 3% trpí obezitou. Na rozdíl od chlapců je mezi dívkami v tomto věku výskyt nadváhy nižší a představuje 11% dívek s nadváhou a obezitou.

Prezentace na téma nadváhy a obezity u populace v ČR, kterou připravila MUDr. Věra Kernová (SZÚ), byla představena na tiskové konferenci dne 30. července 2010 ke kampaním zaměřeným na prevenci obezity a nedostatku pohybové aktivity v ČR. Součástí kampaně jsou soutěže pro děti i dospělé pod názvem "Přijmi a  vydej "a "S pohybem každý den". Více informací o soutěžích naleznete na hlavní straně www.szu.cz ->

Z obsahu prezentace:

Výsledky Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR v roce 2008, výskyt nadváhy a obezity u české populace dospělých, trendy výskytu obezity u dětí v ČR v porovnání s jinými zeměmi aj.

Stručně o situaci v ČR (prevalenční grafy - 2005, systém prevence, komunitní programy zaměřené na výživu).
Zdroj: 3.lékařská fakulta UK, MUDr. Pavel Dlouhý

Doporučujeme odkaz na stránky Mezinárodní asociace pro výzkum obezity: www.iaso.org

 


Optimální a rizikové hodnoty cukru a tukových částic v krvi

Zvýšené a vysoké hodnoty krevních tuků přímo souvisí s rozvojem aterosklerózy - chronickému onemocnění tepen, které neléčené vede k vážným poškozením organismu a bývá jednou z nejčastějších příčin úmrtnosti.

Mnoho lidí se nechává s oblibou měřit, méně jsou však ochotni ke změnám nevhodného životního stylu, kterým je vysoký příjem tuků a cukrů a nedostatečná pohybová aktivita. Jeho změna je však jak v léčbě, tak v prevenci srdečně-cévních a metabolických poruch nezbytná  a zcela zásadní.

K posouzení rizika se vychází z hodnot celkového cholesterolu (TC) a specifických tukových částic různé velikosti a hustoty, které mají v organismu odlišné funkce a jsou označované jako LDL cholesterol a HDL cholesterol. Zatímco LDL cholesterol může prostupovat cévní stěnou a poškodit ji, HDL cholesterol se podílí na snižování přebytečného množství cholesterolu v krvi tím, že jej přenáší do jater, odkud se vyloučí ve formě žlučových kyselin. Proto poměr hodnot HDL a LDL je v odhadu rizika velmi významný. Hodnoty krevního cukru-glykémie představují riziko rozvoje a vzniku diabetu-cukrovky. Jde o vážné metabolické onemocnění, které je nejen samotným onemocněním, ale podílí se též na vzniku dalších onemocnění, které snižují kvalitu života a v konečném důsledku mohou vést i ke smrti.

Metabolismus cholesterolu a cukru spolu souvisí, neboť cholesterol je aktivován hormonem inzulínem (a hormony štítné žlázy), který je aktivován u lidí s nadbytečným příjmem energie a nadváhou!

Hodnota glykémie (krevního cukru) je v normě, jsou-li její hodnoty v rozmezí 3,9-6,1mmol/l. Nejvyšší hodnoty glykémie jsou v krvi cca 1 hodinu po jídle, po cca 2 hodinách lačnění se však u zdravého člověka hladina krevního cukru vrací do normy. Hodnota glykémie by však neměla ani bezprostředně po jídle přesáhnout hladinu 11 mmol/litr.

 


Éčka v potravinách

Jsou přídatné látky, tzv. "éčka" bezpečné?

Všechna potravinářská aditiva (látky s E-kódy) používaná při výrobě potravin byla důkladně posuzována z hlediska zdravotní nezávadnosti pro člověka. Toto posuzování se provádí na nejrůznějších úrovních, přičemž pro nás má největší význam posuzování na evropské úrovni, které zajišťuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a na úrovni světové Světová zdravotnická organizace (WHO). Výrobce potravin smí používat při výrobě jen ta potravinářská aditiva, která jsou na seznamu schválených látek pro potraviny. Česká legisdlativa je plně harmonizována s legislativou EU, přičemž pro všechny členské státy EU včetně ČR platí stejná pravidla, což je nezbytné pro volný pohyb zboží v rámci EU.

Všechny výrobky na trhu je třeba podle platné legislativy považovat za bezpečné.

Na ověřených internetových stránkách www.bezkonzervantu.cz -> najdete velmi zajímavé informace, on-line poradnu, databázi "éček" a jejich vliv (pozitivní i negativní) na organismus.

Bez záruky uvádíme odkaz také na www.emulgatory.cz  ->, kde pod každým "éčkem" naleznete seznam potravin s jeho obsahem. Stránky nabízejí také možnost stáhnout si seznam éček do mobilu a mít tak jejich seznam po ruce při nákupu.

Vloženo 21.8.2012

 

 


Sůl a její vliv na krevní tlak při nadměrném přísunu

Sůl je jedním z rizikových faktorů vysokého krevního tlaku.

Denní doporučená dávka soli by neměla přesáhnout 5 gramů. Sodík obsažený v soli je pro organismus nezbytný. Fyziologicky bychom si zcela vystačili s příjmem cca 2,5 g sodíku denně (jedna kávová lžička soli). Přitom
průměrná denní spotřeba soli jednoho Čecha je devět až dvanáct gramů denně (1-2 polévkové lžíce soli). Vysoký příjem soli koreluje s výskytem vysokého krevního tlaku, kterým v ČR trpí až dva milióny obyvatel.

Hlavním regulačním orgánem hospodaření sodíku v organismu jsou ledviny, neboť vstřebáváním sodíku v ledvinných tubulech dochází prostřednictvím dalších regulačních mechanismů (hormonů) k ovlivňování množství volné tekutiny v organismu, k ovlivnění průtoku krve ledvinami i k ovlivnění tlaku, jakým je filtrována v ledvinných kanálcích primární moč. Krátkodobé výkyvy v příjmu soli zdravý organismus dokáže usměrnit, při dlouhodobém působení z nadměrného příjmu soli však dochází k patofyziologické adaptaci. V důsledku to může představovat otoky ve tkáních, vysoký krevní tlak, narušení krevních kapilár, narušenou funkci srdce a dalších orgánů.

Největším zdrojem soli jsou průmyslově vyráběné potraviny jako jsou například uzeniny, chipsy, solené oříšky, uzená masa a ryby, a další. Stejně tak mnoho soli je v tzv. jídlech rychlého občerstvení, jako jsou hamburgery a instantní polévky.

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastějším důvodem, pro který Češi umírají, i když o něco méně než před třiceti lety. Vysoký krevní tlak je zrádný, protože nebolí a není vidět, přesto nebo právě proto jeho vyústěním může být infarkt, mrtvice, nebo selhání ledvin.

K prevenci vysokého krevního tlaku kromě sníženého solení patří také prevence stresu a abstinence kouření.

Zdroj:Seminář a TK 28. 11. 2016 Lékařský dům, Praha "Příliš soli škodí dětem i dospělým  ("The 5th Czech Salt Awareness Week 2016")

 Příklad množství spotřebované soli

Zdroj:Seminář a TK 28. 11. 2016 Lékařský dům, Praha "Příliš soli škodí dětem i dospělým  ("The 5th Czech Salt Awareness Week 2016")

Odkaz na odborné přednášky ze semináře a tiskopvé konference ze dne 28. 11. 2016:

http://www.szu.cz/publikace/salt-awareness-week-2016 ->

 

Další spolehlivé informace k problematice soli na:

www.mene-solit.cz ->

 

 


Projekt "S kojenci proti obezitě"

Východiskem projektu je skutečnost, že 7 000 kojenců ročně narozených trpí již v tomto útlém věku nadváhou a obezitou a jen 63 % novorozenců má tzv. normální hmotnost. 

1/3 dětí do 1 roku svého věku má nadváhu.

Hlavním cílem projektu „S kojenci proti obezitě“ je umožnit rodičům a praktickým dětským lékařům orientovat se v problematice prevence nadváhy a obezity v klíčovém preventabilním období – v kojeneckém věku ->.

Na tomto projektu se podílela i Chrudimská nemocnice. Sledováno bylo celkem 556 dětí.

Na projekt navazuje další projekt pod názvem "1000 dní", který má edukační charakter!

Více informací na stránkách » http://skojenciprotiobezite.cz/o-projektu. ->

Zdroj:Projekt představil MUDr. Zlatko Marinov -> na setkání pediatrů pořádaných dětským odd. pardubické nemocnice v Pardubicích v hotelu Labe dne 18.3. 2015.

Vloženo 12. 8. 2015

 


Doporučení MZ ČR školám k sortimentu školních bufetů a automatů

Stáhnout dokument MZdr ČR ze dne 29. 4. 2014 - MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR.                                              

Vloženo 17. 8. 2015

 


© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání