Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Doporučené zdroje

 

Potřebujete poradit, hledáte pomoc, nevíte kam se obrátit?

 zde je:

»MAPA POMOCI«

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření, problémy s alkoholem, služby zaměřené na hazardní hraní (gambling) a mnohé jiné.

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Aktuálnost databáze je pravidelně kontrolována.

 Národní stránky pro podporu odvykání kouření

 https://www.koureni-zabiji.cz

 

ANONYMNÍ LINKA

Informace, která se vám či někomu, kdo vám není lhostejný, může hodit. ANONYMNÍ LINKA pro osoby s nadměrným užívání alkoholu a jiných návykových látek, s hraním na automatech či počítačových hrách a pro osoby jim blízké. Je určena dospělým i dětem, umožňuje telefonický kontakt i SMS za běžný pplatek na tel. 724 307 775 vždy ve čtvrtek od 8, 00 do 23,00 hod. Zřizovatelem této linky je městská část Praha 17 a provozovatelem Centrum sociálních a zdravotních služeb. Webové sttránky www.atlinka.cz jsou t.č. v rekonstrukci, ostatní uváděné informace jsou ověřeny a jsou platné.

Vloženo 6. 6. 2017

 

Anonymní alkoholici

Hledáte pomoc pro sebe nebo pro někoho blízkého a nevíte, jak a kam udělat ten správný krok? Tápete a necítíte se na odbornou psychologickou pomoc? Možná Vám pomohou anonymní alkoholici! Skupina lidí s motivaci abstinovat je otevřena pro každého, kdo má motivaci nepít. Skupina si určuje svá vlastní pravidla a každý se sám rozhodne, zda je ochoten se jimi řídit či nikoli, zda je přijme. Skupina pracuje nezištně, altrusticky a svépomocí. Přidat se může každý! V České republice v roce 2017 pracuje 67 skupin ve 40 městech.

http://www.anonymnialkoholici.cz/ ->

Vloženo 2. 11. 2017

Detoxikační středisko pro děti a mládež                                                

Dětské a dorostové detoxikační oddělení v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči.
 
 

Případné objednání klienta: e-mailem : detox@nmskb.cz telefonicky: 257 197 159, nebo 257 197 124

Další informace naleznete na stránkách nemocnice http://www.nmskb.cz/ ->


Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách -www.drogy-info.cz ->

 

http://navykovelatky.cz -> - informační portál s autentickými příběhy a on-line poradnami zvlášť zaměřenými na alkohol, gambling, drogovou problematiku.

 

www.alkoholpodkontrolou.cz ->


o.s. LAXUS

sociální a zdravotní služby v oblasti drog, přednášky pro žáky, vzdělávání pedagogů aj.

http://www.laxus.cz/ ->


Odvykání kouření

www.slzt.cz -> - Společnost pro léčbu závislosti na tabáku - odborná společnost sdružující zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají problematikou tabáku, prevencí a léčbou závislostí na tabáku

www.kurakovaplice.cz -> - velmi poutavý portál o kouření. Naleznete zde zajímavá videa, obrázky orgánů poškozených kouřením, fakta, rady odborníků, kontaktní informace a mnoho jiného. Stránky jsou vhodné pro dospívající a každého, kdo se chce dozvědět mnoho známých i méně známých informací o kouření.


Závislosti - různé

Stránky prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc., kde naleznete řadu zajímavých odborných textů, videí i doporučení z nichž jsou mnohé volně ke stažení.
www.drnespor.eu ->

 


 

Smích, relaxace, překonání závislosti

problematika závislostí, rady, publikace ke stažení, význam relaxace, smíchu, užitečné kontakty a další zajímavosti v českém i anglickém jazyce aneb stránky, které stojí za to prohlédnout
http://www.plbohnice.cz/nespor ->

 


Relaxace a meditace

relaxační techniky, nahrávky, doporučení Prim. MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.
www.geocities.com/dr_nespor/relaxcz.html ->


Adiktologie

internetové stránky odborné veřejnosti k problematice závislostí
www.adiktologie.cz ->

 


Podané ruce

sdružení pomáhající lidem s řešením drogového problému, primární prevence, kontaktní a terénní programy, psychiatrická ambulance, informace o návykových látkách, aktuální články, poradna
www.podaneruce.cz -> www.extc.cz ->

 


Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti – pedagogicko psychologická poradna Brno

poradenská linka, informace a rady, prevence
www.poradenskecentrum.cz ->


Portál Elisad

portál nabízí uživatelům volný přístup k přibližně 1 000 vysoce kvalitním Internetovým zdrojům informací o alkoholu, drogách a závislostech z 35 evropských zemí a k prohledávání je možno použít 17 evropských jazyků.
Návštěvníci webových stránek mohou vyhledávat informace o vzdělávání a prevenci, léčbě, strategiích a výzkumu, mohou nalézt informace o vlastních či jiných zemích a nalézt ostatní relevantní evropské organizace.
V České republice zajišťoval sběr dat, jejich vyhodnocování a českou verzi portálu Státní zdravotní ústav a Nadace CINDI. Pro další informace kontaktujte, prosím, MUDr. Hanu Sovinovou na sovinova@szu.cz .
www.addictionsinfo.eu ->

 


Česká koalice proti tabáku – ČKPT

organizace zaměřená na problematiku tabakismu, realizuje preventivní programy,  osvětové kampaně,  spolupracuje se Společnosti léčby závislosti na tabáku, provozuje informační servery zaměřené na problematiku tabáku (viz. odkazy níže)
Prezentace činnosti ČKPT:

www.dokurte.cz -> - internetové stránky pro širokou veřejnost

www.bezcigaret.cz -> - Internetové stránky určeny zejména pro pedagogy a rodiče (problematika kouření ve vztahu k dětem).

www.nekuratka.cz -> - Interaktivní web určený pro nejmladší věkovou skupinu dětí

 


Toxi tým – Policie ČR

– protidrogová prevence, informace, o programu Učíme se s policií, primární prevence trochu jinak, slovo psychologa, akce, důležité kontakty
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=10844 ->


Drop in

programy, akce, odborné texty, poradna
http://www.dropin.cz/dropin.shtml ->

 


Drogový informační server sdružení Sananim

spolehlivé a komplexní informace o drogách a poradna www.drogovaporadna.cz ->

 


Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. (Písek)

- provozuje Krizové centrum, Linku důvěry, Kontaktní centrum pro drogově závislé, realizuje Program Pět P, nabízí programy pro školy a poskytuje další ambulantní poradenské služby. Na stránkách Arkády naleznete řadu zajímavých informací a praktické publikace (metodické příručky) ke stažení pro práci se školními kolektivy, ale též rady pro rodiče a děti.

http://www.arkadacentrum.cz/ ->

 


Stránky o závislosti na nelegálních drogách

základní informace, zajímavé články, poradna lékaře, obrázky a videa a mnoho dalších informací

http://www.substitucni-lecba.cz/ ->

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání