Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Edukační materiály

Obsah této stránky:

Na této stránce Vám přinášíme přehled a nabídku edukačních materiálů. Některé tituly jsou k dispozici v elektronické podobě a lze je stáhnout pro svou potřebu. Tištěné tituly a audiopořady si mohou školy a školské organizace osobně a zdarma zapůjčit pro výukové a výchovné účely.


Videopořady:

Drogy, alkohol, kouření

Normální je nekouřit a pohádka o cigaretě Retce (VHS, DVD)
(18 min.) Vhodné pro pedagogy MŠ, rodiče i děti. Doporučujeme!

dvd-nahled-retka

Dokument o významu zahájení výchovy k nekuřáctví již v předškolním věku. Součástí pořadu je příběh cigarety Retky s využitím maňáskového divadla, které snaží nejmenším dětem přiblížit škodlivost kouření a motivovat děti k odmítání kouření.

Program doplňuje a navazuje na metodické programy My nechceme kouřit ani pasivně (pro MŠ) a Normální je nekouřit (pro I. st. ZŠ).

Vyrobila: Pedagogická a lékařská fakulta MU Brno a Liga proti rakovině Praha (2006).

Kontakt:http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/publikace.php ->

Aktualizováno 11.3.2015

Děti a drogy. Jak chránit děti před drogami již od předškolního věku. Doporučujeme!
(25 min.) Pořad je určen rodičům a učitelům předškoláků a žáků 1. tříd ZŠ.

Pořad nabízí odborné informace o výchově předškoláků, ukázky výchovné činnosti s dětmi, s textem a metodické pokyny. Na jednoduchých a sdělných příbězích si děti začínají uvědomovat škodlivé účinky návykových látek. Náměty na povídání, které mohou s dětmi vést rodiče a učitelé, pomáhají dětem osvojit si nové poznatky, vytvářet si hranice toho, co je zdraví prospěné a co škodlivé. Pořad obsahuje  čtyři animované pohádky:

  • Opilá studánka (prevence užívání alkoholu)
  • Jak voříška neměl nikdo rád (sociální zdraví, odmítání)
  • Jak to chodí v pohádkách (úspěch a píle, prevence dopingu a stimulancií)
  • Jak kotě nechtělo spát (prevence lékových závislostí)

Animované pohádky namluvila vynikající česká herečka Věra Galatíková.

Součástí obalu videopořadu jsou pohádky v textové formě.

K pořadu existují další metodické materiály pro učitele "Metodika protidrogové prevence pro učitele MŠ a 1. tříd ZŠ" -  více info v sekci Doporučené metodiky.

Vyrobil: PLUTO film (2001), režie: Miloslav Šmídmajer

Kontakt: http://www.bioillusion.cz/ ->

Aktualizováno 11.3.2015

Drogy a neurony
(18 min.) Vhodné pro střední školy a starší ročníky.

Velmi zajímavý dokument u působení drog v mozku.
Odedávna znají lidé kouzelné síly ukryté v plodech a listech některých rostlin. Dnes víme, že obsahují látky zvané obecně drogy. Drogy lze vyrobit také synteticky. O působení těchto látek na nervový systém člověka a o nebezpečí, které skrývají, vypráví tento film.

Ještě něco o drogách
(15 min.)
Pořad zaměřený na protidrogovou prevenci na ZŠ. Rozhovory s dětmi, lidmi, narkomany, názory Dr. Presla, Dr. Nešpora.

Kam vedou drogy
Film je určen pro mládež i děti; je vhodnou pomůckou pro dospělé, kteří s dětmi pracují.
Užívání drog se stává stále běžnějším pro mnohé mladé lidi. Nejčastěji začíná užívat drogy mládež ve věku 15 - 19 let. Často začíná rovnou s velice rizikovými drogami - jako je pervitin a heroin. Velmi často si mladí lidé drogy píchají a dříve či později se stávají na droze závislými. Ve filmu je zachycena výpověď dvou mladíků závislých na drogách. Podávají výpověď o okolnostech, které je přivedly k drogám, co jim drogy daly a co vzaly... Oba prošli při užívání drog různými stadii, ale v době natáčení filmu byli schopni sdělit své zkušenosti. Film je otřesnou výstrahou všem, kdo by chtěli s drogami experimentovat!

Kouření a já
(16 min.) Vhodné pro děti II. stupně ZŠ., SOŠ a SOU. Videopořad doporučujeme shlédnout u příležitosti celosvětově vyhlášeného dne "Den bez tabáku", kterým je 31. květen.
Příběh je skutečnou zpovědí několika pravých amerických kovbojů. Každý vypráví svůj smutný životní příběh o tom jak na následky kouření onemocněli rakovinou plic. Film pod názvem "Smrt na západě" je možné shlédnout v nezkrácené verzi na youtube.com v anglickém jazyce. Film je vhodný k zařazení  do předmětu Mediální výchovy na ZŠ a je vhodný k využití pro kontinuální výchovu - primární prevenci užívání tabáku, např. pod názvem programu Kouření a já - resp. program pro 6. a 7. třídu aktualizovalo v roce 2015 Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka v Pardubicích v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi. K dispozici je metodická příručka pro učitele 2. stupně ZŠ pro prevenci užívání tabáku a alkoholu.

Aktualizováno 30. 1. 2015

Nikotiana
(7 min.) Vhodné pro pedagogy MŠ, rodiče i děti.
Kreslený film ve třech epizodách odsuzuje kouření jako zlozvyk rodičů, který má vliv na chování dětí.

Příběh Jakuba
(13 min.) Vhodné pro rodiče problémových dětí, pro děti, pedagogy, výchovné pracovníky.
Výpověď maminky Jakuba K. o jeho životním příběhu a tragickém konci. Její zamyšlení nad tím, čím a proč se Jakub lišil od ostatních vrstevníků. O tom jak podlehl droze, jak se snažil vymanit se ze závislosti a jak se opětovné selhání stalo osudným.

Předávkování drogy
(21 min.) Film je určen pro děti a mládež.
V posledních letech u nás narůstá počet zejména mladých lidí, kteří experimentují s drogami a mnozí z nich pak užívají drogy pravidelně. Užívání drog může vést ke vzniku závislosti – a to u drog legálních jako jsou cigarety či alkohol, tak i nelegálních, zejména pervitinu a heroinu. Film poučí o projevech, které může vyvolat aplikace drogy. Upozorní na možnosti pomoci osobě, která drogu požila, o možné pomoci v léčebných centrech i o tom, jak poskytnout okamžitou první pomoc při ohrožení života při předávkování.

Radost s krátkým dechem
(35 min.) Pořad vhodný zejména v rámci protidrogové výchovy pro vyšší stupně základních škol, učňovské a střední školy. DOPORUČUJEME
Pod tímto titulem se skrývá nový pořad o drogách, který oslovuje tu nejnáročnější skupinu populace - teenagery. A ještě hovoří o problému, o kterém každý patnáctiletý ví víc, než jeho rodiče - o drogách. Radost s krátkým dechem nepatří mezi dokumenty, které vrší jeden tragický osud za druhým, které lamentují a mentorují, naopak bere drogy jako realitu, s níž se teenageři denně potkávají nebo potkávat mohou, která je láká. Proto by měli mít co nejvíce pravdivých informací o tom, co drogy mohou dát, ale co vlastně vzít, aby mohli k nim lépe zaujmout vlastní stanovisko, než jim drogu někdo nabídne. Právě tyto diváky pořad oslovuje. To ostatní je už právo volby, jak chci se svým životem naložit. I když samozřejmě platí - jedinou cestou, jak se rizikům vyhnout, je drogy nebrat. Film je volně ke stažení pod tímto odkazem: http://filmykestazenizdarma.eu/radost-s-kratkym-dechem-2000/33 ->

 Aktualizováno 30.1.2015

Rodiče a svět drog
(50 min.) Pořad je určen pedagogům a rodičům.
Přední odborníci, psychologové a psychoterapeuti poskytují základní informace o tom jak poznat na dítěti, že bere drogy, jak se zachovat, kam se obrátit o radu a pomoc, jak probíhá tzv. drogová kariéra, jaký je rozdíl mezi problémovým a víkendovým užíváním. Součástí pořadu jsou autentické výpovědi rodičů, kteří prožili se svými dětmi drogovou závislost, je v nich bolest, ale i naděje.

Rodiče v nouzi
(20 min.) Vhodné pro rodiče problémových dětí, pro děti, pedagogy, výchovné pracovníky.
Vyprávění terapeuta střediska DROP IN. Ukázky terapie, formou poradenství po telefonu, společných sezení rodičů, které mají problémové děti. Terapeut beseduje ve školách se studenty II. stupně o drogové problematice. Na závěr pořadu vypráví otec o svém synovi, který byl závislý na drogách. Dokumentární pořad natočený ve spolupráci s terapeuty DROP IN, Nadací pro léčbu a prevenci drogových závislostí a s rodiči, jejichž děti podlehly drogám.

Řekni drogám ne! I.
Pořad je určen pro mládež
Pořad obsahuje čtyři části: 1. Nejlepší droga je sport, 2. Narozen na droze, 3. Alkohol a cigarety jsou také drogy, 4. Drogy aktuálně.

Řekni drogám ne! II.
Pořad je určen pro mládež
Pořad obsahuje pěti částí: 1. Hra o život, 2. Drogy problém všech, 3. Nemoc a zdraví, 4. Drogy a kriminalistika, 5. Štěstí na jehle.

Spoty proti kouření
(cca po 30 vt.)
Dva spoty, poukazující na nevhodnost kouření v místech výskytu většího počtu lidí.

Školáci versus drogy
(55 min.) Pořad je určen pedagogům, vychovatelům a rodičům.
Tato videokazeta vám usnadní preventivní práci s dětmi mladšího školního věku v oblasti drogových závislostí. Podle statistických údajů už ve dvanácti letech přicházejí děti k prvním kontaktům s drogami. Pokud chceme dát dětem šanci, aby se dokázaly drogám vyhnout, musíme věnovat velkou pozornost prevenci v období do 12ti let, tj. u mladších školáků. Pořad vám nabídne odpovědi na řadu důležitých otázek. Jak mluvit s dětmi o drogách, jak v nich vytvářet odmítavé postoje. Jak provádět prevenci na školách i doma, jak pomoci dětem zvládat stressové situace, jak jim vyplnit volný čas, jak v nich pěstovat zdravé sebevědomí, jak se učit spoléhat na vlastní síly, jak je důležité umět prožívat skutečnou radost. Videokazeta vám nabízí široké spektrum témat i postojů a pokud se vám je podaří dětem vštípit, dáváte jim reálnou šanci vyhnout se drogám!


Materiály ke stažení:

Relaxační techniky 

Shon každodenního života, napětí a nervozita jsou snad všudypřítomné. Potýkáme-li se se skutečnými problémy, na straně jedné je máme zájem řešit, na straně druhé je naše psychika ovládána nepříjemnými stavy, které řešení problémů znesnadňují. Relaxační techniky, naučíme-li se je ovládat, významně přispívají zvládat každodenní život i abstinenci od návykových látek. Kuřáci, ktreří se někdy pokoušeli přestat kouřit,  dobře vědí, jak obtížné je překonávat nervozitu a jen "čekat" až to přejde. Mnozí z nich pak, i přes silný motiv nekouřit, se z těchto důvodů ke kouření vracejí, někdy s pocitem méněcennosti, apatie a obav zkusit znovu nekouřit. Řešení však existuje. Každý si může osvojit některou z relaxačních metod. Seznamte se, jak bojovat proti stresu v následujícím materiálu, který je ke stažení.


Přehled dle témat:

Téma kuřáctví

Zda kouřit nebo nekouřit - leták vhodný pro dospívající děti, zdroj: SZÚ

Jak chránit děti před návykovými látkami - leták nejen pro rodiče, zdroj: SZÚ

Aby Vaše dítě nekouřilo - 18 stránková (32 stran včetně reklam) publikace určena rodičům a pedagogům mladších dětí. Nabízí odpovědi na celou řadu otázek a zejména dává odpověď na to, jak hovořit s dětmi o kouření, jak v dětech pěstovat odmítavý postoj. 

Autorka textu: Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (autorka metodik výchovných programů, které uvádíme v sekci Doporučené metodiky).

Publikace je možno objednat zdarma na adrese: Liga proti rakovině, Na Truhlářské 100, 180 82 Praha, tel. 224 919 732

nahled_front

Téma alkohol

Drogy, alkohol a rodičovství - leták nejen pro rodiče, jaké zaujmout stanovisko k této problematice a proč, ZÚ Brno

Rizika alkoholu ve zdraví a nemoci - leták pro širokou veřejnost

Problémy s alkoholem v rodině - publikace vypracovaná jako zpráva pro Evropskou unii (97 stran), zdroj: SZÚ

Určete si obsah alkoholu v krvi -"karta do tašky", podle které lze poměrně přesně určit obsah alkoholu v krvi dle množství požitého nápoje, tělesné váhy, pohlaví konzumenta a času, který uplynul od konzumace

Téma drogy (obecně)

Drogy, poznej svého nepřítele – 27 stran publikace určené zejména pro rodiče, vydalo VZP v nakladatelství Medea kulur v rámci projektu "Řekni drogám, ne!", 2005

Drogový problém dítěte a co s ním? - 12 stran publikace pro rodiče a pedagogy, vydal ZÚ České Budějovice

My, drogy a Evropa - 30 stran publikace určené dospívající mládeži, vydalo VZP v nakladatelství Medea kulur v rámci projektu "Řekni drogám ne!", 2005

Průchozí drogy - 27 stran publikace pro rodiče a ostatní, kteří se starají o děti, SZÚ 2002

Deset dobrých důvodů proč žít bez drog - leták, vydal: SZÚ, 1. vydání, Praha 2007. Autoři: prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. PhDr. Ladislav Csémy. Recenze: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

deset-duvodu-nebrat

Předcházejte problémům s návykovými látkami u svého dítěte - plakát A3, vydal: SZÚ, 1. vydání, Praha 1999. Autoři: prim. MUDr. Karel Nešpor, Mgr. Ilona Honsová (grafické úpravy).


Jiné

Video-odkazy

Video varující před podlehání reklamním trikům. Poutavě shrnuje rizika reklamy zejména ve vztahu k alkoholu, drogám a hazardu. Sdílením videa lze podpořit odmítání falešné a vtíravé reklamy. Pedagogové mohou tento videospot využít např. v hodinách mediální výchovy.

http://www.youtube.com/watch?v=fVy0bifzw8I ->

 

Pod vlivem alkoholu - video spot

Společnost BESIP byla také v roce 2013 tvůrcem řady videspotů upozorňující na rizikadopravních nehod. Video zaměřené na mladé lidi a varování před následky alkoholu na silnici shlédnete pod tímto odkazem:

http://www.youtube.com/watch?v=-Og9GBcHHIo ->

Vloženo dne 3. 12 .2013

fotogalerie
počet fotografií: 2
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání