Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Závislosti

Sekci tématické zajímavosti zařazujeme nově od dubna 2010 ve snaze předat Vám informace, které doplní odborné informace a doporučení z oblasti závislostí a návykových látek. Informace zde uváděné Vám mohou zpestřit diskusi na dané téma, obohatit výuku nebo zvýšit Váš osobní přehled.

 

Obsah této stránky:


Očkovací vakcína proti kouření

Do klinických zkoušek jde syntetická látka, která dokáže vyprovokovat imunitní systém k tvorbě protilátek proti nikotinu. Vakcína nenabízí mozku žádnou drogovou náhražku. Nemá v popisu práce ani snižování chuti na cigaretu. Pouze aktivuje imunitní systém, který se za přispění nanočástic naučí molekuly nikotinu z krevního oběhu vychytávat a nedovolí jim pronikat do mozku. Společnost Selecta již provedla se svou vakcínou SEL-068 laboratorní zkoušky na zvířatech a nyní  zahajuje klinické testy na dobrovolnících. Podle odborníků má první syntetická nanočásticová vakcína velkou  šanci uspět, už proto, že na založení podniku se podílely Massachusetts Institute of Technology a Harvard, kterým záleží na uvádění jejich poznatků z výzkumu do praxe. Podrobnosti k tématu najdete » zde. (Doc, 52 kB)

Vloženo 22.5.2012

Zdravé město Chrudim podporuje nekuřácké restaurace

Město Chrudim připravuje certifikáty pro provozovny, ve kterých návštěvníci nepřijdou do styku s cigaretovým kouřem. Restaurace, cukrárny nebo jídelny tak musí mít nejen zvláště vyhrazené prostory pro nekuřáky, ale také zajištěný přístup nezakouřenými prostorami. Taková místa získají zvláštní grafickou značku. „Majitel, který získá certifikát, který splní dané podmínky, tak bude mít možnost získání bezplatné prezentace v informačních materiálech města, samozřejmě na webových stránkách města Chrudim i zdravého města Chrudim a tyto informace budou poskytovat i v informačním centru na Resselově náměstí. Zařízení, která se už přihlásila, budou informována o tom, že je komise navštíví, prověří podmínky, které popisovala v žádostech – jestli opravdu fungují a poté až se projdou všechna ta zařízení ke konci května 2010 budou předávány vedením města certifikáty Nekuřácká provozovna.

Šárka Trunečková, DiS., koordinátorka zdravého města Chrudim

 


Závažnost dětského kuřáctví

Zveřejňujeme článek převzatý z www.novinky.cz  dne 27.5.2010

Dvouletý hoch vykouří 40 cigaret denně ... čti více zde (24 kB, DOC)

Video ->

 

Pasivní kouření a děti

Již v r. 1986 uveřejnil US Surgen General důkazy, že expozice kouřem znečistěného ovzduší může vyvolat u nekuřáků zdravotní problémy.
Později toxikologové z Environmental Protection Agency klasifi kovali cigaretový kouř jako prokázaný humánní karcinogen (třídy A- EPA 1992) a vědci stále doplňují nové poznatky o nebezpečnosti pasivního kouření. Veřejnost však dosud tyto informace nevnímá jako výzvu pro aktivní ochranu nejvnímavějších osob – dětí. Tzv. pasivní, nebo též nedobrovolné kouření představuje pro děti větší riziko než pro dospělé, a to z několika důvodů.

Více čtěte v odborném článku prof. Hrubé a dr. Žaloudíkové » Nekuřácké domovy UTOPIE NEBO NUTNOST A BUDOUCÍ REALITA?

 


Na plicní onemocnění zemře v ČR 10 tisíc lidí

Zveřejnujeme článek převzatý ze zdravotnických novin ze dne 29.5.2010

Jurásková zdůraznila, že jedním z hlavních původců nemocí plic je kouření, s nímž sice zdravotnická veřejnost bojuje, ale „politická reprezentace s ním má problém“. ČR je také poslední zemí EU, která neratifikovala rámcovou smlouvu o kontrole tabáku.....čti více zde, (34 kB, DOC)

 


Protikuřácký zákon od 1.7. 2010

Od 1.7.2010 vstoupila v platnost novela tzv. protikuřáckého zákona Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 225/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 305/2009 Sb.

Jaké změny novela zákona přinesla především? čtěte více zde...( 24,kB DOC)

Věděli jste např., že není dovoleno kouřit v uzavřených prostorách volně přístupných veřejnosti, kterými jsou také pasáže obchodních center (hypermarkety/supetrmarkety) a kde se provozují stavebně neoddělené kavárny,  a jiná stravovací zařízení, od prostor obchodního centra? Zákon umožňuje  v obchodních centrech provozovat pouze „nekuřácké stravovací zařízení", neboť nelze účinně zabránit volnému pronikání a šíření tabákového kouře v rámci celého veřejně přístupného prostoru.


Statistické informace

Užívání alkoholu a tabáku v České republice v roce 2012

- studie SZÚ publikovaná v r. 2013 (Sovinová, Csémy). Soubor dotazovaných činil 1802 osob náhodně vybraných podle kvót.
Překládaná studie je studií provedenou na reprezentativním vzorku dospělé populace nad 15 let v České republice. Složení souboru je reprezentativní podle krajů ČR.

Data o kouření české populace z roku 2012 lze navázat na data získávána každoročně od roku 1997.Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými je poměrně stabilní. Pohybuje se mezi 28 - 32 % (Sovinová et al., 2012).

Epidemiologické studie dokládají, že v České republice se kouření podílí na celkové roční úmrtnosti 17 - 19 % (Peto et al., 2003, Sovinová et al., 2008) a alkohol 4 % (Kohoutová, 2013).

V České republice kouřilo v roce 2012 31,3 % obyvatel, přičemž 23,1 % jsou pravidelní (denní kuřáci). Z hlediska věkové struktury je nejvíce kuřáků ve věku 15-24 let (44,7 %). Pasivnímu kouření je ve svých domovech vystavena téměř čtvrtina všech dotazovaných (24,5 %), z toho je 13 % nekuřáků. zajímavé je, že na pracovišti je xpozici tabákovému kouřii vystaveno více lidí než ve svých domovech (26, 6 %).

Alkohol si dopřává denně nebo často (ob den) 15 % české populace. Jedenkrát týdně užije alkohol 50 % mužů a více než čtvrtina žen V ČR.

Stáhnout kompletní studii v pdf.

Vloženo 11.9.2014

Užívání tabáku a lkoholu v České republice - zpráva o situaci za období posledních deseti let (SZÚ, 2014).

Sovinová, H., Csémy, L, Kernová, V.

ISBN: 978-80-7071-335-8

Publikace shrnuje základní poznatky z dostupných domácích i zahraničních studií, které byly realizovány v mezinárodní spolupráci v období let 2002-2013.

nahled-tistené-publ-statistika-alko-tabak_SZU_2014

Ceny cigaret ve vztahu k průměrné mzdě v ČR

Ceny cigaret ve skutečnosti nerostou a jejich spotřeba je rekordně vysoká za posledních 20 let. Na každého občana České republiky včetně novorozenců jsme v roce 2009 spotřebovali 2 071 kusů cigaret.

Cena cigaret v ČR v roce 2009 byla srovnatelná s obdobím let 2001 až 2002. V roce 2009 jsme si  mohli za průměrnou mzdu pořídit celkem 336 krabiček cigaret značky Sparta. Nejlevnější cigarety byly v posledním desetiletí v roce 2006, kdy se za průměrnou mzdu dalo takových krabiček pořídit až 425. Více zde...

Vývoj prevalence kuřáctví v ČR od 15 let a názorové postoje občanů- výzkumná zpráva (1997-2007)

Státní zdravotní ústav uskutečnil výzkum na reperezentativním vzorku české populace- občanů ČR ve věku od 15 let výše. Z výsledků průzkumu vyplynulo např., že v roce 2006 kouřilo 30% populace (ve věku od 15-64 let), z toho 27% kouřilo pravidelně a 3% příležitostně.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)-2007

ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) je mezinárodní studie realizována od roku 1995 ve čtyřletých intervalech (2003, 2007, 2010) jako školní dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření probíhá dle jednotné metodiky v cca 30 zemích mezi šestnáctiletými lidmi.

Výběrem z výsledků:

Při regionálním srovnání se projevily významné rozdíly mezi kraji ČR. Zkušenosti s drogami mají nejvíce šestnáctiletí studenti v Ústeckém a Karlovarském kraji, za nimi následují Liberecký a Olomoucký kraj. Regionální rozdíly jsou patrné i co do typu užívaných drog a jejich dostupnosti.

Denně kouří 25 % šestnáctiletých, z nich je téměř 8 % silných kuřáků (vykouří denně více než 11 cigaret). Podíl denních kuřáků mezi r. 2003 a 2007 mírně poklesl, a to především u chlapců, zatímco u dívek byl zaznamenán mírný nárůst.

U nelegálních drog uváděli respondenti v r. 2007 nejčastěji zkušenosti s užíváním konopných látek (45,1 %). Na dalších místech se objevují zkušenosti s užíváním léků se sedativním účinkem (9,1 %), s užitím halucinogenních hub (7,4 %) a s čicháním rozpouštědel (7,0 %). Zkušenosti s LSD (5,0 %), extází (4,6 %) a amfetaminy (3,5 %) jsou méně časté, zkušenosti s drogami typu heroin a kokain jsou v populaci šestnáctiletých minimální (2,0 %, resp. 1,1 %).

Nejzajímavější souhrn z mezinárodních studií v ČR - SZÚ 2008

ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) - studie mezi 16 letými

HBSC (The Health Behavior in School-aged Children)-mezinárodní školní studie zaměřená na životní styl mezi 11, 13 a 15 letými dětmi

GYTS (Global Youth Tobacco Survey) - mezinárodní kuřácká školní studie mezi 13-15 letými dětmi

Více o jednotlivých studiích a stručný souhrn v přehledu ›› zde " Jak kouří Češi" (PDF 395 kB)

 


EU chystá další změny pro kontrolu spotřeby tabáku

Tabák je v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít, a každoročně si předčasně vyžádá 650 000 životů.

V zájmu snížení spotřeby tabáku v celé EU i na mezinárodní úrovni sleduje Komise komplexní politiku boje proti kouření. K tomuto cíli přispívá celá škála činností a iniciativ, právních předpisů v oblasti kontroly tabáku a aktivit na zlepšování povědomí.

Čtěte více na téma veřejná konzultace k revizi směrnice o kontrole tabákových výrobků započata v Bruselu dne 24. září 2010...(DOC 52kB)


Náklady na kuřáctví V ČR

O tom, že daně za tabák v ČR neodráží náklady na léčbu kuřáků si můžete přečíst zde (42,5 DOC).

V článku se dozvíte např., že roční náklady spojené s kuřáctvím se v ČR v roce 1999 vyšplhaly na neuvěřitelných 90 miliard korun, zatímco příjmy z daní v témže roce činily pouhých 20 miliard korun.  S výsledky výzkumu seznamuje Hana Rossová - přední představitelka American Cancer Society, která je také strategickou ředitelkou výzkumného programu zaměřeného na kontrolu tabáku a v ČR spolupracuje se Společností pro léčbu závislosti na tabáku a Centrem léčby závislosti na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Zveřejněno ČTK ze dne 14.7.2010

ZDN ze dne 20.8.2010

 


Registrace léku s obsahem marihuany poprvé v ČR

Marihuana patří v Česku mezi drogy, povoleno není ani její pěstování a používání k léčebným účelům. Propagátora léčby konopím a zakladatele sdružení "Konopí je lék" Dušana Dvořáka potrestal soud podmínkou 30 měsíců s odkladem na tři roky za to, že vyráběl z rostlin masti a tinktury a rozdával je. Odvolací brněnský krajský soud mu před nedávnem trest zmírnil na 28 měsíců podmínečně s odkladem na 2,5 roku. Muž tvrdí, že je nevinný a zákon neporušil. Zvažoval, že se obrátí na Nejvyšší soud.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaregistroval ke 13. dubnu 2011 v Česku první lék, který obsahuje výtažek z konopí neboli marihuany. Ústní sprej s obsahem kanabinoidů má pomáhat pacientům s roztroušenou sklerózou od svalové ztuhlosti. Ředitel SÚKL Martin Beneš uvedl „jsem rád, že i ČR jako jedna z osmi zemí EU umožnila českým pacientům se závažným onemocnění používat extrakt z konopí setého. Je to první krok k lékařsky indikovanému využívání kanabinoidů v ČR.“

Zveřejněno ZDN ze 19.4.2011


Vodní dýmka

Přečtěte si, jaké poznatky přinesla studie o vodních dýmkách provedena ve Francii v roce 2007.

...až 32x více dehtu a až 17x více oxidu uhelnatého při hoření uhlíku...více se dozvím zde (PDF, 147 kB).

 


Světový den bez tabáku 2011 a Rámcová úmluva o kotrole tabáku

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku (FCTC), první mezinárodní smlouva v oblasti veřejného zdraví vypracovaná pod záštitou WHO, poskytuje komplexní přístup ke snižování značné zdravotní a ekonomické zátěže způsobené tabákem. Čtěte více » zde.

Odkaz na další zdroj informací (v angličtině):

http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/en/ ->

Zkrácená verze článku převzata ze Zdravotnických novin ze dne 22.8.2011:

Česká republika zatím stále neratifikovala Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z roku 2003, kterou vláda parlamentu poprvé předložila v roce 2005. Tehdy ji však odmítl schválit Senát. ČR je tak poslední zemí EU, která se k tomuto dokumentu nehlásí.

Dosud má „Úmluva“ 173 smluvních stran. O tom, zda se ČR k ostatním zemím připojí, budou nyní opět rozhodovat naši poslanci a senátoři.

Hlavním cílem „Úmluvy“ je pomocí nejrůznějších nástrojů omezit kouření a zastavit tak rozvoj celosvětové kuřácké epidemie.

V „Úmluvě“ se například objevuje požadavek, aby varování před následky kouření zabíralo nejméně 50 % plochy obalu. Obsahuje i řadu dalších opatření směřujících ke snížení poptávky po tabáku a v tomto smyslu klade velký důraz zejména na cenové a daňové nástroje.

Jedno zdražení cigaret a dalších tabákových výrobků již tento rok naším parlamentem prošlo, další zdražení má přijít v roce 2014.

Boris Šťastný (poslanec za ODS), bojovník proti kouření – ochránce nekuřáků

„Přijetí této úmluvy je víceméně formální a symbolickou záležitostí dávající určitý signál, že i Česká republika má zájem zařadit se mezi ty vyspělé země, kde jsou nekuřáci chráněni,“ uvedl pro agenturu ČTK poslanec Boris Šťastný, který je současně spoluautorem protikuřáckého zákona.

Podle něj umožní přístup k úmluvě i to, že se čeští zástupci budou moci účastnit mezinárodních vyjednávání o dalších protikuřáckých změnách zákonů, což nyní nemohou.

Většinu navrhovaných opatření tuzemská legislativa podle poslance Šťastného již obsahuje. Jím navržený zákon již víc než rok ukládá povinnost označit vchod restaurací nálepkou, která návštěvníkům oznamuje, zda jsou kuřácké, nekuřácké či zda mají oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.

Podle průzkumu z počátku letošního roku podporuje úplný zákaz kouření v restauracích téměř polovina lidí, zatímco zhruba třetina je proti.

Signatářské země se také zavazují, že omezí kouření nejen na pracovištích, ale i ve veřejné dopravě a podle potřeby na dalších veřejných místech. Úmluva na druhé straně počítá i s pomocí pěstitelům tabáku a zaměstnancům, jejichž živobytí může její přijetí ohrozit.

Nově předloženým dokumentem se již začátkem srpna zabýval senátní výbor pro zdravotnictví. Doporučil ji schválit. Naproti tomu před pěti lety Senát úmluvu zamítl.

 


Celostátní školení lektorů k programu Normální je nekouřit

Pozvánka

Seznam účastníků-seznam proškolených

Tisková zpráva

Zpráva Pedagogické fakulty

Fotografie z akce

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, Csc.                      SZÚ Praha, 13.9.2011

Mgr. et Bc. Irena Rotreklová, ZŠ Pramínek            PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Vloženo 20.9.2011

 

 


Výzva politikům pro zákaz kouření od 1.1.2014

Významní lékaři, vysokoškolští profesoři, starostové a přední právníci jsou podepsáni pod výzvou poslancům Zakažte kouření v restauracích!, kterou jim 21.10.2011 odeslal publicista Václav Budinský. Sněmovna by měla v nejbližších dnech projednávat zákon, kterým se má zvýšit ochrana nekuřáků před tabákovým dýmem. Kouřit by se nesmělo ve veřejných prostorách, především v kavárnách a restauracích. Čtěte více »zde...

 

 


Počet obětí tabáku dle WHO

- článek převzat ze Zdravotnických novin dne 22.3.2012

Počet lidí, kteří umírají v důsledku užívání tabáku, se za posledních deset let skoro ztrojnásobil. Tato droga za poslední dekádu připravila o život 50 milionů lidí. Její užívání je příčinou smrti u 15 procent mužů a sedmi procent žen.

V Číně se stal tabák zabijákem číslo jedna - ročně způsobuje smrt 1,2 milionu lidí. Autoři atlasu, který mapuje epidemii kuřácké závislosti, protikuřácké kampaně nebo taktiku tabákových koncernů, očekávají, že tento počet se do roku 2030 vyšplhá na 3,5 milionu obětí ročně.

Celý článek naleznete >zde.

 

 


Proč zakázat kouření v restauracích?

  • Neexistuje žádný systém, který by účinně odstranil tabákový kouř z prostředí a zároveň neexistuje bezpečná dávka (expozice) kancerogenním a dalším nebezpečným látkám obsaženým v tabákovém kouři.
  • Po zavedení zákazu kouření v pohostinství např. v Kanadě, Irsku, Itálii, Norsku, v městě New York neprokázaly nezávislé provedené studie ekonomické ztráty!
  • Pracoviště, kde je povoleno kouřit, mají vyšší náklady na renovaci a úklid, je zde vyšší riziko požárů a pracovní neschopnost zaměstnanců -kuřáků je až o 50% vyšší oproti nekuřákům.
  • Zvažte, zda svou provozovnu nezřídit 100% nekuřáckou. Takové opatření nic nestojí a je nejvíce účinné! Investice do odvětrávacích systémů stojí velké náklady a nejsou účinná.
  • Je důležité uvědomit si, že většina lidí nekouří a většina těch, co kouří, by ráda přestala. Dle výzkumu provedeného SZÚ v roce 2007 je v ČR 27% pravidelných kuřáků a 3% příležitostných kuřáků.
  • Nekuřácké prostory podporují kuřáci i nekuřáci, nekuřácké prostory pomáhají kuřákům přestat kouřit (70%  kuřáků má zájem přestat kouřit) a mladým lidem pomáhá  s kouřením nezačít.

 

 

Celý článek "Tabákový kouř neznamená obtěžování, ale především ohrožení zdraví!" čtěte více » zde.

Vloženo dne 24. 6. 2013

 


Mezinárodní zpráva z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2011


Užívání návykových látek mezi studenty v 36 evropských zemích
Přehled hlavních výsledků

V roce 2011 tvořili cílovou populaci studenti narození v roce 1995 a jejich průměrný věk byl v době sběru
dat 15,8 let. Průzkum je prováděn prostřednictvím standardizovaného dotazníku a na základě jednotné metodiky tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší srovnatelnosti získaných dat.

Data jsou sbírána prostřednictvím dotazníků ve školních třídách.

Studenti vyplňují dotazníky anonymně za přítomnosti učitelů nebo výzkumných asistentů, kteří mají realizaci průzkumu na starosti. Vzorky tříd z roku 2011 jsou reprezentativní na národní úrovni v jednotlivých státech s výjimkou čtyř případů: v Belgii byla studie realizována pouze v nizozemsky mluvící části (ve Vlámsku), v Bosně a Hercegovině proběhla pouze na území Republiky srbské, v Německu se účastnilo jen pět z šestnácti spolkových zemí a v Ruské federaci se sběr dat omezil pouze na hlavní město Moskvu.

Výběrem ze závěrů studie v r. 2011 (citace Tiskové zprávy Úřadu vlády CR Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ze dne 31. 5. 2012):

"Česká republika je sice zemí, která se často objevuje v žebříčku na nelichotivém prvním místě, ale zároveň jednou ze zemí, kde můžeme pozorovat pozitivní trendy ve vývoji situace v oblasti užívání nelegálních drog mezi studenty. Dlouhodobě závažným problémem zůstává kouření a konzumace alkoholu mezi mládeží, kde se situace od 90. let nijak nezměnila.“

"Česká republika patří k zemím s nejvyšší mírou konzumace alkoholu a konopných látek, v Evropě“ (hlavní řešitel české části studie Ladislav Csémy z Psychiatrického centra Praha).

Tisková zpráva ESPAD 2011 ke stažení.

Které země se studie účastnily v roce 2011?

Dotazováno bylo celkem více než 100 000 studentů v těchto zemích:

Albánie,
Belgie (Vlámsko),
Bosna a Hercegovina (Republika srbská),
Bulharsko,
Chorvatsko,
Kypr,
Česká republika,
Dánsko,
Estonsko,
Faerské ostrovy,
Finsko,
Francie,
Německo (pět spolkových zemí),
Řecko,
Maďarsko,
Island,
Irsko, ostrov Man,
Itálie,
Lotyšsko,
Lichtenštejnsko,
Litva,
Malta,
Moldavsko,
Monako,
Černá Hora,
Norsko,
Polsko,
Portugalsko,
Rumunsko,
Ruská federace (Moskva),
Srbsko,
Slovensko,
Slovinsko,
Švédsko,
Ukrajina,
Velká Británie.

ESPAD(2011) - hlavní výsledky studie ke stažení v pdf. (241 kB)

Odkaz na kompletní verzi: www.espad.org ->

Ve fotogalerii naleznete vybrané grafy ESPAD (2003-2011).

Vloženo 31. 3. 2014

 


Hazard a jeho škody společnosti

Zveřejňujeme článek prim. MUDr. Karla Nešpora a PhDr. Ladislava Csémyho, v němž uvádějí odhad výše škod způsobených hazardem, na základě dostupných údajů,  na nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardních her. Z tohoto hlediska se jeví razantní omezení hazardu na celospolečenské úrovní jako velmi racionální.

Podle údajů z velké mezinárodní studie ESPAD je hazard na hazardních automatech značně rozšířen mezi dospívajícími ve věku 16 let. To je evidentně v rozporu se zákonem. Většina z těchto dospívajících nejsou sice patologičtí hráči, ale mnozí z nich kvůli hazardu nedostudují, dopustí se trestné činnosti a ohrozí své duševní i tělesné zdraví.

O rozšířenosti hazardu svědčí též údaje Národního monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které uvádějí::

„Hazardní hry v posledních 12 měsících (bez loterií a drobných sázek) hrálo přibližně 14 % české dospělé populace.

Číst celý článek "Kolik stojí společnost hazard" ...(doc., 55 kB)

Vloženo 22.4.2014


Sport nemusí být ochranným činitelem před návykovým chováním

Při analýze dat ze studie ESPAD (2011) a potvrzením ze studie HBSC se ukázalo, že u několika typů pohybových aktivit se u žáků 9. tříd zjistil bližší vztah k zneužívání návykových látek. To je v rozporu s obecným povědomím o sportu jako o vhodné prevenci před rizikovým užíváním návykových látek, přestože přiměřená pohybová aktivita příznivě působí na paměť a další kognitivní funkce. Z 27 konkrétních volnočasových aktivit, z toho 12 sportovních, se nejvíce projevila korelace mezi fotbalem a pitím piva, ale i jiných alkoholických nápojů a výskytu opilosti u žáků 9. tříd. Z ostatních sportovních aktivit byl statisticky významný vztah k alkoholu u zápasu, boxu, posilování a tance. Box nebo kik box měly navíc vztah k zneužívání marihuany. tyto závěry jsou v souladu se zkušenostmi v jiných zemích. jedním z předpokladů je sociální kontext některých sportovních disciplín, který se netýká jen aktivních účastníků, ale i diváků. Celý článek prim. MUDr. Nešpora zde...

Vloženo 29. 1. 2015

 

 


21.10.2011

Významní lékaři, vysokoškolští profesoři, starostové a přední právníci jsou podepsáni pod výzvou poslancům Zakažte kouření v restauracích!, kterou jim dnes odeslal publicista Václav Budinský. Sněmovna by měla v nejbližších dnech projednávat zákon, kterým se má zvýšit ochrana nekuřáků před tabákovým dýmem. Kouřit by se nesmělo ve veřejných prostorách, především v kavárnách a restauracích.

kouření, cigarety
zvětšitkouření, cigaretyZdroj: www.uoguelph.ca

„Nechceme být úplně poslední zemí, kde budeme chodit do zakouřených restaurací, bude nám zapáchat oděv, budeme kašlat a budeme mít zdravotní problémy,“ řekl dnes novinářům autor výzvy. Ve všech zemích, kde se ve veřejných prostorách přestalo kouřit, to podle něj nakonec uvítali i kuřáci. „Jsou spokojeni, že jim nezapáchá oděv, chodí rádi kouřit ven, zvykli si, stoupla i návštěvnost restaurací,“ doplnil.

Mezi signatáři výzvy jsou vedle stovky starostů děkan první lékařské fakulty profesor Tomáš Zima, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, profesor ortopedie Pavel Dungl, plastický chirurg Jan Měšťák či soudci Vrchního soudu v Praze Zdeněk Kovařík a Jindřich Fastr.

Podle Budinského není žádný důvod, s výjimkou tabákové lobby, aby Česko zůstalo jednou z posledních zemí, kde je tabákový kouř ve veřejných prostorách běžný. Absolutní zákaz kouření v restauracích je v Irsku, Británii, Francii, Itálii, Dánsku či USA, ale i v tradičně kuřáckých zemích jako Turecko a Čína.

Reklama  ->

Podle spoluautora takzvaného protikuřáckého zákona poslance Borise Šťastného (ODS) by měl cigaretový kouř zmizet ze všech tuzemských restaurací od ledna 2014. Od loňského července musejí být restaurace označeny nálepkou, zda jsou kuřácké, nekuřácké, nebo mají pro ně oddělené prostory. Podle průzkumu z počátku roku podporuje úplný zákaz kouření v restauracích téměř polovina Češek a Čechů, zhruba třetina je proti.

Ve všech zemích, kde platí zákaz kouření v restauracích, klesl počet akutních infarktů myokardu o nejméně deset procent. Takový pokles by znamenal roční úsporu zdravotnímu pojištění nejméně půl miliardy korun.

Budinského iniciativu dnes osobně podpořil profesor Milan Šamánek, propagátor střídmého pití vína v dospělosti jako prostředku podporujícího zdraví. Na rozdíl od vína ale kouření odmítá. „Kouření a alkohol jsou návykové drogy, ale je mezi nimi obrovský rozdíl - zatímco víno v malém množství působí blahodárně na zdraví, cigarety mu pouze škodí,“ řekl.

Zákaz kouření ve veřejných prostorách včetně kaváren a restaurací je jedním z cílů jednotné protikuřácké politiky EU, která chce od roku 2012 chránit své občany před tabákovým kouřem.

fotogalerie
počet fotografií: 4
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání