S rozvojem medicíny se objevují stále nové a nové způsoby léčby a řešení různých onemocnění. Staré metody jsou však stále v oběhu a mnoho lidí se jimi řídí, i když nemají žádné lékařské opodstatnění. S jakými absurdními lékařskými radami se můžeme setkat a na co bychom si měli dát pozor?

Vložení lžíce do úst osoby s epilepsií

Mezi lidmi panuje přesvědčení, že při epileptickém záchvatu si člověk, který má křeče, může ukousnout jazyk. Praktikuje se vkládání lžičky mezi zuby, peněženky nebo srolovaného kousku gázy. To je velmi nebezpečné, protože člověk, který trpí epileptickým záchvatem, není při vědomí a jakýkoli předmět v ústech může vést k ucpání dýchacích cest nebo, pokud se jedná o malé předměty, k udušení.

Vložení lžíce do úst osoby s epilepsií

Při epileptickém záchvatu se pacientovi zakousne čelist, takže je fyzicky nemožné, aby si ukousl jazyk. V některých případech může dojít k poškození uvnitř úst, ale nejedná se o život ohrožující zranění. Kromě toho, když má postižený v ústech cokoli, může v důsledku silného tlaku zubů na vložený předmět dojít k jejich zlomení.

Dejte diabetikovi pod jazyk bonbón

U diabetiků se v důsledku drastického poklesu hladiny cukru v krvi objevují příznaky ohrožující zdraví nebo dokonce život. Signály centrálního nervového systému o náhlém poklesu hladiny glukózy v krvi jsou: zmatenost, poruchy řeči, ospalost a dokonce ztráta vědomí. Dodnes panuje přesvědčení, že v případě hypoglykémie je nejlepší dát člověku s nízkou hladinou cukru v krvi pod jazyk bonbón.

Na této teorii není nic špatného, pokud je člověk při vědomí a pociťuje pouze drobné potíže spojené s hypoglykémií, jako je třes rukou a hlad. Podávání sladkého pití nebo jídla funguje pouze u pacientů při vědomí. Pokud je pacientovi, u něhož hypoglykémie způsobuje ospalost nebo bezvědomí, podáno něco ústy, nebude schopen to spolknout. V takové situaci představuje bonbón umístěný pod jazykem velké riziko udušení a ucpání dýchacích cest. Jedná se o stav bezprostředně ohrožující život.

Pití kávy zvyšuje krevní tlak

Hypertenze je onemocnění, které vede k mnoha komplikacím. Existuje však skupina pacientů, kteří trpí hypotenzí. Hypotonie se nejčastěji vyskytuje u žen a většinou souvisí se změnami počasí. Nízký krevní tlak je doprovázen závratěmi, tmavými kruhy pod očima a studenýma rukama a nohama. Při pocitu nízkého krevního tlaku často předpokládáme, že problém vyřeší šálek silné kávy.

Pití kávy zvyšuje krevní tlakNeexistuje větší omyl než skutečnost, že kofein zvyšuje krevní tlak na hodnotu, která člověku s hypotenzí umožňuje zotavení. Šálek kávy zvyšuje systolický krevní tlak pouze o 5 mmHg a diastolický krevní tlak v nejlepším případě o 10 mmHg. Nejedná se tedy o dostatečně významné změny, aby se pacient cítil lépe. Nedávné studie navíc prokázaly, že pravidelná konzumace kofeinu má antihypertenzní účinek.

Na druhou stranu kofein zvyšuje srdeční frekvenci, a zvýšená srdeční frekvence tak může vyvolat iluzorní pocit větší stimulace a zdánlivého zvýšení krevního tlaku, tento účinek je však relativně krátkodobý.

Požádejte o posilovací kapačku

Když jsme zesláblí, chytne nás průjem nebo zvracení, případně léčíme příznaky, které pramení z předchozího silně opileckého večírku, myslíme si, že nejjednodušším řešením by bylo nechat si dát posilující kapačku. V případě dlouhodobé dehydratace, těžké kocoviny nebo ztráty elektrolytů nevyřeší problém podání jedné kapačky.