Informace pro pedagogy

0

Obsah této stránky:

 • Učební plán HOBIT – HODina BIologie profesní život
 • Deník školního dítěte
 • Instituční tašky
 • Nové knihy pro webovou dopravní výchovu a vzdělávání ve školním roce 2015/2016
 • Předpoklady (principy) účinnosti programů primární prevence
 • Nekuřácký vzdělávací program vzdělávání a učení v České republice
 • Mládež, škola a také Issues – Studijní časopis
 • Nové pojmy v primární prevenci ve vztahu k návykovým látkám
 • Specializační studium pro školní preventivní přístupy
 • Dotazník pro dospívající identifikující místa ohrožení

Co může vysoká škola dělat při vyhýbání se kouření?

 • Metodický přehled prevence sázení
 • Přehled bez drog – rozhodněte se…
 • Hodnotící průzkum pro dospívající (alkohol i návykové materiály).
 • Přírodovědná kniha – nakladatelství Fraus.
 • Publikace CEVAP.
 • Adresář zdravotních akademických videoprogramů.
 • Jak vychovávat děti k rozpoznávání výživy.
 • Vzdělávací a zážitkové programy pro instruktory pořádané o.s. AKTUÁLNÍ.
 • Průvodce instruktora – Výživa a také cvičení.
 • Přehled pedagoga – sexuální výchova.
 • Historie i současnost oboru wellness vzdělávání a učení.
 • Tréninkové programy pro videoklipy.
 • Systematické náměty pro výuku první pomoci.
 • Filmové úkoly používané k vyhnutí se rizikovému chování.
 • Úvodní slovo.

Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že wellness výchova a učení jsou v institucích stejně neoddělitelné jako výuka jazyků, matematiky, dějepisu atd. Př. nadšeně, stejně jako u různých jiných běžně uznávaných témat. Výchova ke zdraví je důležitou součástí výchovy a učení člověka a součástí jeho odbornosti.

Ne všechny děti v rodinách mají to štěstí, že je jejich rodiče vedou k odpovědnosti za své zdraví.

Ne všechny maminky a tatínkové mají to štěstí, že mohou s dítětem diskutovat o důležitosti zdraví a wellness a také o dalších aspektech s tím spojených.

 • Ve škole dítě obvykle tráví ještě více času než se svými rodiči.
 • V instituci je učitel často vzorem pro dítě.
 • V ústavu je mladík opilý svými vrstevníky.
 • Také dospělí sami obvykle nevědí, jak se vypořádat s dnešními problémy.
 • Je mnohem lepší problémy zastavit, než je řešit.

Pokud dítě neví, kdy byla bitva na Bílé hoře, nic se nestane, ale pokud nezná cenu svého zdraví, neprojde.

Výchova ke zdraví a učení ve školách nenahrazuje výchovu a učení členů rodiny, ale náležitě a kompetentně je zdokonaluje, myslíc na to, jaký vliv na charakter jedince může mít jedinec, ve kterém se jedinec pohybuje (běžně versus jeho vůle určitě) .

Vzhledem k tomu, že školní rok 2007/2008 byla v institucích skutečně představena zbrusu nová témata, jejichž zařazení do Rámcového vzdělávacího programu akademie je slibným krokem k zajištění toho, aby si učitelé naplánovali potřebný čas na wellness výchovu a učení v nereálném prostředí. formální prostředky.

Představené programy:.

Základní škola – Chlap a také zdraví a wellness.

 1. stupeň základní školy – Výchova ke zdraví a pohody.

Přednáškové úkoly, které jsou preferované a také převládající v institucích všech typů, musí být pouze rozšířením a také doplněním trvalých preventivních programů realizovaných učiteli.

 • Autoři tohoto webu, stejně jako samotný web, musí být užiteční.
 • října 2007.
 • Vzdělávací program HOBIT – HOOD BIOLOGIE PRO ŽIVOT.
 • HOBIT – e-learningový program, který vzdělává analytickou a srdeční zástavu.

HOBIT je kurikulum, které chce studentům základních škol a praktikantům víceletých vyšších středních škol poskytnout zásadní informace, které jim jistě umožní zachránit život člověku se srdečním či analytickým infarktem. Garantem programu je doc. Přednášel MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., světově uznávaný odborník v diagnostice i terapii cévních mozkových příhod, který se již dvě desetiletí podílí na zvyšování povědomí o tomto onemocnění.

Výuka využívá simulační videa – půlminutové scény, ve kterých herci ve skutečnosti odhalují příznaky nemoci. Právě tato simulační videa přinášejí zcela nový prvek do výuky urgentní péče a také učí děti, jak reagovat na akutní situace v každodenním životě. Vzdělávání a učení probíhá online na počítačích. E-learning lze prokládat předpokládanými odpovídajícími aktivitami, kterými jsou pracovní listy, úlohy na křížovky i hry vyvinuté speciálně pro funkci programu.

Pilotní fáze úkolu ukázala, že studenti mohou být efektivně informováni o problematice cévní mozkové příhody i infarktu myokardu. Porozumění, měřeno jako zvýšení hodnocení zkoušky po vzdělání v kontrastu se vstupní odborností zjištěnou při úplně první zkoušce, posílené přibližně o 13 % až 78 % správných odpovědí.

Programem aktuálně prošlo více než 80 vysokých škol a také 7 000 dětí z celé České republiky (přítomno k březnu 2018). Školy se mohou do programu HOBIT zapojit zcela zdarma kdykoli během roku. Program neklade žádné požadavky na pochopení instruktora. Průvodce je pro učitele nabízen v sekci “Přesně jak vzdělávat” na internetových stránkách www.projekthobit.cz ->.

Deník školního dítěte.

je akademický materiál zdraví a wellness vydaný Státním zdravotním ústavem v Praze s finanční podporou dotačního programu Ministerstva wellness ČR „Národní program zdraví – projekty na podporu wellness“ 2017, projekt č. 10746 „ Mozaika zdraví a pohody“.

 • Spisovatelé: MUDr. Irena Zimenová, Lenka Vrzalová.
 • Obrázky: Mgr. Kristina Pokorná.
 • Posudek: Mgr. Dana Fragnerová, MVDr. Kateřina Janovská.
 • Odborná spolupráce: National Health and Wellness Assistance Network, z.s., Zdravá Vysočina, z.s.
 • Vyrobil SZÚ, vyjmuté pracoviště Jihlava v roce 2017.
 • Mnohem více příkladů této metody můžete najít níže v galerii.
 • V ceně 8. 1. 2018.

Školní tašky.

Zdravý růst pohybového aparátu dítěte je jednou ze struktur šťastného a zároveň plnohodnotného života každého člověka. Bohužel v dnešní době zaznamenáváme nárůst bolestí zad spojených s výrazným nárůstem dysbalancí svalové hmoty, což je otázka dosavadního způsobu života dětí spojená s hypokinezí. Převládá sedavý způsob života i nepřijatelné, jednostranné zatěžování pohybového aparátu. Nerovnost svalové tkáně je jednou z příčin neadekvátního postavení u mládeže, která se vyskytuje u 39 % současné populace dětí školního věku (1 ).

V roce 2009 byl na pěti základních školách na Olomoucku proveden výzkum zaměřený na analýzu somatického stavu a hmotnosti školních tašek žáků 1. i 2. stupně. Během studie bylo změřeno 502 žáků. Cílem výzkumné studie bylo zjistit hmotnost ústavní tašky a její procentuální zastoupení ve vztahu k tělesné hmotnosti dětí i dívek. Dále dotazníkové šetření ke zjištění pravidelnosti i lokalizace bolestí zad a také materiál institučních tašek v příkladu.

Z výsledků rozměrů je zřejmé, že váha tašky se zvyšuje, jak žáci postupují do větší třídy. Největší rozdíl mezi minimální a optimální hodnotou hmotnosti pytle byl u 8letých dívek, a to 8,9 kg. Výsledky ukázaly, že procento hmotnosti tašky doporučené 10 % tělesné hmotnosti mláděte odpovídalo pouze 17,5 % mláďat. 82,5 % mladých lidí pak vláčí aktovky (10 – 20 %), zatímco 18,3 % dětí si aktovky obléká na více než 20 % své tělesné hmotnosti, což lze v současnosti považovat za mimořádně těžké. Extrémní hmotnost ústavní tašky pak může ovlivnit postoj a také výskyt bolestí zad.

Přečtěte si celý včas zveřejněný článek. Zdraví, sv. 57, č. 3, 2012, s. 89 – 93.

Jak přesně vybrat ideální školní batoh?

 • V ceně 8. 2. 2016.
 • nahoru.
 • Nové knihy pro webovou dopravní výchovu a vzdělávání v akademickém roce 2015/2016.

Pro zbrusu nový akademický rok 2015/2016 připravil BESIP sadu zcela nových materiálů pro výuku pedagogů předškolních i základních škol a také studentů. Všechny výukové materiály z této kolekce splňují požadavky Strukturního vzdělávacího programu vyhlášeného MŠMT, mládeže a tělovýchovy a zrcadlí současné vzory v tréninkovém procesu. Pro děti předškolního věku je plánována interaktivní učebnice. Za 1. sv. základních škol je připravena zbrusu nová kniha dopravní výchovy a také profil žáka.

V souvislosti s těmito skutečnostmi bude BESIP pořádat metodické semináře v soukromých oblastech České republiky. Zájemci se mohou obrátit na regionální organizátory BESIP.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno