Informace pro rodiče

0

Milovaní rodiče,

mladistvý v povinné škole obvykle tráví více než 1/3 dne v prostředí vysoké školy. Existuje řada proměnných, které mohou dítě významně ovlivnit, a to jak z hlediska sociálního, tak i zdravotního a wellness. Vliv sociálního prostředí – spolužáků, autorit vychovatelů, potřeb, které každý mladý člověk denně zvládá, je obrovský. Ačkoli základ skvělého chování a návyků spadá do stupně dětství v domácnosti, neznamená to, že by instituce měla odkazovat na rodinné dětství úplně. Vliv vysokoškolské komunity je tak silný a prakticky se nevyrovná jakékoli jiné atmosféře, že je nutné, aby vysoká škola přijala přinejmenším stejnou povinnost v oblasti zdraví a wellness a wellness vzdělávání a učení jako rodiče svých žáků. I když by se mohlo zdát, že takový scénář je dnes spíše typický, nikde není. Mnoho škol stále uvažuje o výchově ke zdraví jako o doplňkové, běžně to vidíme na technice instruktorů. Práce učitelů je obrovská, řeší nejrůznější systémové, finanční i jiné problémy, které jsou veřejnosti často skryty. Občas však stačí mnohem méně – zajímat se. Stačí si uvědomit, že informovaný, byť nezdravý člověk nepřinese společnosti mnoho výhod.

Stávající regulace vyžaduje, aby instituce vytvářely minimální preventivní programy – což jsou programy určené prakticky konkrétně k zastavení domnělých sociálně patologických pocitů (šikana, drogová problematika atd.), přesto existuje řada dalších programů, které by škola mohla přijmout, aby ochránila zdraví vašich dětí. a wellness. Příkladem by jistě byly programy zaměřené na kompenzaci statické zátěže dětí. Ačkoli mnoho vysokých škol využívá vyhýbací programy, jsou obvykle neúčinné. Budeme-li hledat odpověď na tento dotaz, můžeme předpokládat, že z faktorů jsou programy, které jsou jednorázové, metodicky nezapadají do mentora, nemají žádnou vazbu atd. Dalším možným důvodem je absence programů, které se používají učitelům nebo pro učitele. pedagogové zklamávají vášeň, nepoužívají je podle doporučovaných přístupů a tak dále. Zkušenosti však ukazují, že jde navíc o komplikovanou nabídku (a poptávku) po vyhýbacích programech. Prevencí se zabývá tak trochu každý, ale na druhou stranu je tu poměrně velká recenze.

Tyto stránky musí ve svém důsledku pomoci zpřehlednit scénář v oblasti preventivních úkolů minimálně na úrovni Pardubického kraje. Rádi bychom Vám prostřednictvím těchto stránek přinesli informace o institucích, které mají a využívají navrhované techniky preventivních programů. Můžete si udělat představu o úkolech institucí i firem působících na Pardubicku. Na stránkách najdete zajímavé detaily, odkazy a také důležité kontakty. Vy sami můžete pomoci vést své dítě ke zdravému životnímu stylu mimo chvíle strávené s ním…

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Instituční tašky

Zdravý růst pohybového aparátu dítěte je jen jedním ze základů spokojeného a zároveň plnohodnotného života každého člověka. Bohužel v dnešní době zaznamenáváme nárůst bolestí zad spojených se značným nárůstem nerovností svalové hmoty, což je otázka stávajícího způsobu života dětí spojená s hypokinezí. Převažuje méně aktivní způsob života a nepřiměřené, předpojaté zatěžování pohybového aparátu. Svalová nerovnováha patří mezi zdroje špatného pózování u dětí, které se vyskytuje u 39 % stávající populace dětí školního věku (1).

V roce 2009 byla na pěti základních školách na Olomoucku provedena výzkumná studie zaměřená na analýzu somatického problému a hmotnosti ústavních tašek žáků první a druhé jakosti. Během studie bylo změřeno 502 studentů. Cílem výzkumné studie bylo zjistit váhu školní tašky a její procentuální zastoupení vzhledem k tělesné hmotnosti chlapců i dam. Navíc dotazníkový průzkum ke zjištění frekvence a místa bolesti zad a také obsahu školních tašek v příkladu.

Z výsledků rozměrů je zřejmé, že váha tašky se zvyšuje, jak studenti postupují do většího kurzu. Největší rozdíl mezi minimální a také maximální hodnotou hmotnosti tašky byl zjištěn u 8letých dívek, a to 8,9 kg. Výsledky ukázaly, že procento hmotnosti tašky navržené 10 % tělesné hmotnosti dítěte představovalo pouze 17,5 % mladých lidí. 82,5 % mladých lidí pak nosí těžké aktovky (10 – 20 %), zatímco 18,3 % dětí nosí aktovky na více než 20 % své tělesné hmotnosti, což lze v současnosti považovat za neuvěřitelně těžké. Extrémní váha školní tašky může po této nárazové poloze a případu bolesti v zádech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno