Podpora zdraví v ČR

0

Pomoc i obrana veřejného zdraví je zachována v zákoně o péči o zdraví lidu č. 258/2000 Sb. v platném znění.

Vláda na svém jednání dne 20. 8. 2015 přijala 13 plánů aktivity v rámci aplikace Národní strategie wellness 2020. Schválené strategie aktivity zahrnují např. prevenci nadváhy, správnou výživu a také konzumní režimy, podporu pohybové aktivity nebo sledování nakažlivých onemocnění.

Tento přístup jasně specifikuje nejvyšší priority České republiky v oblasti zdravotnictví, které přinesou obnovu wellness stavu našich obyvatel. Přítomnost tohoto rekordu nám navíc umožňuje získávat prostředky z evropských fondů.

Wellness promo je celospolečenský problém.

Na zdraví člověka má příznivý nebo nepříznivý vliv celá řada faktorů, a to podle toho, že se jedná o prvky sociální, biologické a také ekonomické. Cesta ke zdraví přináší nejen „příliv“ peněz do zdravotnických služeb, ale vyžaduje zapojení společnosti jako celku, všech sektorů, všech úrovní federální vlády, aby podpořilo zdraví a pohodu celé populace, a také zahrnuje bitva versus chudoba.

Potravinářský sektor jako příklad může ovlivnit lidskou pohodu a také minimalizovat nadměrnou lidskou váhu prostřednictvím společné týmové práce ministerstev.Energetika, doprava, měnová politika a všechny tyto politiky je také potřeba analyzovat tak, aby nemohly mít dodatečný vliv na zdraví člověka (odhad Dr. Vít, 2005).

Týmová práce konkrétních ministerstev na podpoře zdravotnictví se v posledních letech zdokonaluje.

Jedná se například o ministerstvo školství, dále Institution Health Promo Techniques, Ministerstvo dopravy a také Biking Approach, Ministerstvo zemědělství a také Spolupráce s Potravinářskou komorou a dalšími …

Podle studie World Wellness Company (THAT) a Institutu wellness politiky a také ekonomie zaměřené na podporu zdraví v České republice (vydané v roce 2005) se skutečně ukázalo, že koncepty wellness promo jsou lépe implementovány v České republice. regionální stupeň.

Vlivem současné politiky státu (za 10 let se množství prostředků na tuto oblast reálně snížilo na 37 %) však opět výrazně ubylo lidí působících v oblasti podpory zdraví a i tito odborníci jsou v současné době nepravidelně distribuován. Konkrétním výchozím faktorem je daleko lepší synchronizace úkolů a také podpora kvalitních teoretických programů na státních i regionálních stupních.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno