Prevence úrazů

0

Zranění – hlavní nepřátelé mladých lidí

Nikdo, kdo sleduje události kolem sebe, si nemůže nechat ujít zprávy o různých nehodách. Tyto záznamy se objevují prakticky denně, liší se pouze způsobem, jakým k nehodě došlo, časem, místem nebo rozsahem následků. Když se jedná o zranění mladíka s vážnými následky nebo dokonce smrtelnými následky, většinu lidí zamrazí a jejich mysl si udělá obrázek, jak situace musela vypadat a zda se jí dalo nějak předejít.

  • Primárně jsou to prostě „kdyby“. Například při autonehodě: pokud řidič vozidla jel pomaleji, pokud bylo dítě mnohem opatrnější, pokud bylo lépe vidět, pokud nešel za automobilem a tak dále a tak dále. Ale teď už je pozdě.
  • Jedna věc by se však dala udělat jedním „kdyby“. Mnoho mladých lidí by se dalo vyhnout, kdyby včas zjistili, jak se chovat v různých situacích, jako je doprava, sportovní aktivity nebo volný čas.
  • Mylný dojem je, že zranění se stávají nepříznivou srážkou a také jim nelze zabránit. Je nezbytné si uvědomit, že každé nehodě předchází určitá riziková okolnost – pokud si ji včas přiznáme, dokážeme srážku zastavit.

V České republice jsou úrazy jednou z nejčastějších příčin úmrtí mládeže i mladých dospělých a zároveň třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Na následky neštěstí zemře v České republice ročně více než sto mladých lidí a dalších 2000 mladých lidí má po nehodě trvalé následky. Ročně si více než 30 000 pobytů v nemocnici vyžádá dětské úrazy a dalších 450 000 dětských úrazů je ročně ošetřeno ambulantně.

Děti zažívají jednu z největších nehod v prostředí webového provozu. Nejčastějším místem, kde dojde k úrazu dítěte, je bydliště i ústav, s charakteristickou závislostí na věku dítěte. I když se v posledních letech v České republice výrazně snížil počet úmrtí mladých lidí v důsledku dopravních nehod, počet závažných nehod vyžadujících lékařské ošetření se zatím nesnížil.

Na tuto pravdu bylo potřeba odpovědět, a tak v letošním roce Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje realizuje v Pardubickém kraji projekt „Prevence úrazů pro mateřské školy“. Samotný úkol řeší všichni předškolní instruktoři v okolí. Učitelé, kteří o práci chtějí, se mohou zúčastnit workshopu „Prevence úrazů pro děti v mateřských školách“ a zároveň získat produkty wellness edukace pro předcházení úrazům, které mohou využívat ve svém mentorovi po celý rok.

S vychovatelkami v mateřských školách chceme oslovit velké množství mládeže a také jejich rodičů. Základním prvkem je poučit děti o jejich vlastní povinnosti a také vhledu, vytvořit v nich chování, které snižuje vysoce rizikové chování. S tímto výsledkem se doporučuje začít u dětí již od raného věku.

Samozřejmě rodiče v současné době informují své děti o tom, co se může a také nemůže stát.

S příchodem mateřské školky se však objevují nové okolnosti, zbrusu nové hrozby a také velká oblast, která mladé lidi začne metodicky ovlivňovat. Předškolní vychovatelé se nakonec stávají pro děti na několik let skvělým vzorem a jsou pro ně rovněž dostatečnou autoritou.

U úrazů je opravdu důležitá prevence, aktivní i pasivní. Energetická prevence spočívá např. v mentorování mládeže, aby identifikovala riziková místa a také situace, aby je dokázali řešit již od předškolního věku. Jak se dítě rozrůstá, mělo by na sebe brát stále více závazků ohledně své bezpečnosti a zdraví a také dospívající musí být upozorněni na možné důsledky vysoce rizikových návyků.

Dospělí mají vždy na starosti malé děti. Aktivní vyhýbání se zraněním navíc spočívá ve zdravém a vyváženém životním stylu – dostatek pohybu a také výborné fyzické problémy, dodržování pitného režimu, normální strava, dostatek spánku i odpočinku atd.

V neposlední řadě by se dospělí měli chovat správně a měli by být skvělým vzorem pro své děti. Pasivní prevence havárií spočívá ve vytvoření bezpečného prostředí. Změnit domácí prostředí tak, aby bylo bezpečné, je poměrně velmi snadné. Vytvoření bezpečného prostředí v dopravě, ve městě, na hřištích nebo na vysokých školách je mnohem náročnější, ale i níže se prevence vyplatí. Pasivní prevence rovněž spočívá ve využívání bezpečnostních pomůcek při práci i při sportu.

Spousta lidí považuje například sportovní helmu nebo bezpečnostní pás v autě za zbytečný bod, ale tato bezpečnostní zařízení mohou nejen zachránit životy, ale také zmírnit následky nehody, na kterou většina z nich často zapomíná.

Vyhnout se je neustále snazší a také méně nákladné než postarat se o následky nehod. Ke snížení počtu dětských úrazů může pomoci každý z nás: “Jednejme s dětmi správně, buďme pro ně tím nejlepším dobrým příkladem, vytvářejme pro ně bezpečné prostředí a také je učme bezpečným návykům!”

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno