Doporucene metodiky

0

Program bezpečného sousedství

Bezpečná komunita je program WHO, který má téměř 20letou praxi po celém světě. Jeho cílem je snížit výskyt a také závažnost úrazů. Jedná se o jeden z programů, který se skutečně osvědčil v zahraničí i u nás (výrazné snížení úrazovosti o 10s procent).

co je sousedství? Čtvrť je specifikována jako omezená geografická lokalita, skupina lidí se stejnými vášněmi, specializovaným zaměřením nebo navíc lidé, kteří nabízejí řešení v určité lokalitě – například město, obec, organizace, instituce atd. .

Pro přípravu úkolu Bezpečné sousedství je nejprve nutné ustavit na místní úrovni mezioborovou fungující skupinu specialistů v oblasti wellness, vzdělávání, dopravy, pobytových akcí, justice atd., kteří by analyzovali a řídili předcházení nehodám. Je potřeba přesvědčit zástupce místní samosprávy o efektivitě programu i potřebě financování.

Je vhodné zahrnout všechny stupně oblasti, aby se věnovala problematice havárií.

To je velmi důležité, protože jednotlivci ze sousedství chápou konkrétní podmínky sousedství a jsou často připraveni vyřešit tento zásadní problém nad rámec svých povinností, protože to může mít dopad na zdraví a pohodu jejich blízkých. Dále na základě vyhodnocení nehod identifikovat hlavní směry předcházení nehodám v dopravě, u dětí, mládeže, seniorů, v pracovním prostředí, v domácnostech, při sportovních aktivitách a ve volném čase.

Na základě těchto informací sestavte vyhýbací program zaměřený na všechny skupiny, prostředí a také okolnosti. Program musí být koncentrován dlouhodobě a stejně tak je důležité pravidelně vyhodnocovat efektivitu programu. Je vhodnější, aby se zdravotnické orgány podílely na vedení záznamů o četnosti a příčinách nehod a také na zajišťování odborné prevence nehod. Do propagace vyhýbavých pořadů je nutné zahrnout místní média – rozhlas, místní televizní vysílání, tisk a podobně.

Program Safe Community má své přesné standardy:

  • Vytvořila síť spolupracovníků vedená mezioborovou skupinou odborníků odpovědných za preventivní aktivity v dané oblasti.
  • Zavedený dlouhodobý program, zaměřený na muže a ženy každého věku, historie i situací.
  • Program zaměřený na rizikové týmy občanů, škodlivé prostředí a posílení bezpečnosti a ochrany náchylných týmů.
  • Program, který zaznamenává incident a hlavní příčiny zranění.
  • Program zkoumající účinnost preventivních úkolů, procesů i účinnost přizpůsobení.
  • Pravidelná účast na aktivitách národní i celosvětové sítě BK.

V Pardubickém kraji už vlastně 3 roky aplikují program Bezpečná komunita ve zdravém a vyrovnaném městě Chrudim. Níže se nám podařilo vytvořit síť partnerů z mnoha oborů, získat a udržet si podporu ze strany vedení města a také proaktivně zapojit veřejnost.

Vzhledem k tomu, že v roce 2004 kontrolní skupina zdravého a vyrovnaného města Chrudim spolu s Ústavem zdraví a pohody se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim, skutečně shromažďovala, nakládala a také vyhodnocovala zdravotní a wellness údaje znepokojující rozmanitost úrazů. všichni obyvatelé města ve městě. Postupně předkládají dílčí dlouhodobé preventivní programy ke snížení nehod, jako je „Bezpečná cesta do instituce“, webová dopravní výchova, do které jsou zapojeny mateřské a základní školy ve městě Chrudim.

Metodické i opakované zajišťování první pomoci je nabízeno široké veřejnosti, osvěta a osvěta v oblasti prevence úrazů, dohled je poskytován na veřejných koupalištích. Průběžně pořádají projekty tematicky zaměřené na prevenci úrazů („pásovec“, „na kole pouze s ochrannou přilbou“); Dny zdraví, Národní dny bez zranění, Světový den Červeného kříže, Světový den první pomoci. Provádějí stavební a stavební i technické úpravy atmosféry (hřiště, úpravy komunikací) na základě závěrečných myšlenek širokého veřejného rozhovoru u „kulatého stolu“.

Přednášel MUDr. Jana Daňková, odbor zdravotní pomoci KHS Pk, poslední upgrade 30.3.2007

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno