Doporucene metodiky

0

Programy pro mateřské i základní školy

Může se zdát, že potíže s kouřením cigaret neovlivňují děti předškolního věku a že protikuřácká výchova v tomto věku je předčasná, nesprávná a zbytečná. Současné chápání psychoterapeutů nás však vede k pochopení, že předškolní období je skutečně důležité pro růst dětských postav, resp. rozvíjet přiměřeně trvalou vlastnost. Ukazuje se, že cokoli „informujeme“ mládě v tomto věku, je ceněno mnohem později v jeho životě.

Právě délka prvních 6 let života dítěte může být důležitá pro budování struktur pro zdravý životní styl, spočívající v odmítání kouření. Přirozeně je třeba brát ohled na povahu mladých lidí, stejně jako na bezpečné děti v dětství a také na ctnosti. Přesto není dobré zavírat oči před potížemi, které se vyvinou. Je mnohem lepší pomáhat dětem, aby se lépe a pravdivě seznámily se světem kolem nich; je vynikající připravit mladé lidi na to, aby se mohli pohodlněji vyrovnat s četnými riziky, výzvami a nebezpečími, která život přináší a které zastrašují pohodu.

Nechceme také kouřit pasivně – pro školky

Výukový úkol je připraven pro děti z mateřské školy, myslí na aktivní účast vychovatelů. Autorem programu je MUDr. Gabriela Černohousová i pracovníci hygienické stanice v Blansku.

Na tento program volně navazuje trvalý vyhýbací program „Je pravidelné nekouřit“ vyvinutý pro celý první stupeň základní školy rozdělený hned na 2 stupně. Pořádám pro 1.-3. kurz a II. fáze pro čtvrtou a pátou jakost. (viz níže je program Pravidelné nekouří cigarety). Program Typické je nekuřácké bez problémů naplňuje ještě jeden dlouhodobý nekuřácký vzdělávací program „Kouření cigaret a já“, vyvinutý pro 6.-9. chod. Všechny tyto programy společně rozvíjejí příležitost k využití stálého kurikula protikuřácké výchovy pro děti ve věku 5-14 let.

  • O programu (DOC, 977 kB).
  • Typické je nekouřit – pro první stupeň základní školy.

Typické nekouřit je program, který vznikl ve spolupráci profesorů pedagogiky a medicíny Masarykovy univerzity v Brně a Organizace proti rakovinovým buňkám v Praze jako wellness promo a program vyhýbání se cigaretám pro mladší. dítě školního věku (7-11 let). První část programu byla dokončena a také pilotně prověřena v letech 2005-2006.

Postupně byly dokončovány díly pro celý 1. stupeň základní školy a v roce 2008 byl pilotně testován program pro 4. jakost. V roce 2010 plánujeme uspořádat další navazující seminář, kde bude prezentována technika pro páté třídy.

Program Pravidelné je nekouřit snadno vyhovuje programům používaným v mateřských školách („Určitě nebudu kouřit a také vím proč“, „Nechceme kouřit ani pasivně“) a lze na něj navázat II. školní program „Kouřím stejně jako já“, který vytvořili stejní autoři (Hrubá, žaloudíková 2001).

Výhodou programu je proto jeho poctivost a možnost vzdělávacích aktivit od mateřských škol až po 9. kvalitu základních škol. O školách, které mají metodiku v Pardubickém kraji, vás budeme informovat v sekci Příklady vynikající techniky.

Všechny části programu schvaluje ministerstvo školství. Dle zájmu institucí pořádáme odborné semináře pro učitele. V Pardubickém kraji byl uplatněn projekt Výchova ke zdraví v pedagogické metodě, jehož součástí byla výroba tohoto programu pro interaktivní tabule typu Smartboard. V současné době existují 2 verze interaktivních programů založených na tištěných přístupech – verze pro 2.-3. třídy a verze pro 4.-5. třída. K programu lze rovněž využít metodické listy pro učitele – ke stažení zdarma.

Učitelé, kteří uvažují o využití podrobného programu Normálně nekouřit, nám mohou zavolat nebo se rovnou spojit s autorem programu: PhDr. Předsedou se stal Mgr. Iva Žaloudíková, PedF MU, e-mail: zaloudikova [zav] ped.muni.cz. Pod náhledy metodických materiálů je odkaz, kde je možné produkty zakoupit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno