Zdravá škola

0

Účel programu

Záměrem programu College Susifying Wellness (dále jen SPZ) je využít promo strategii zdraví a wellness na podmínky školy a přispět k její účasti na její vlastní proměně a rozvoji. V technice školy to znamená, že vše, co se na koleji uskutečňuje cíleně (výukový vzdělávací program, školou organizované aktivity), spolu s každou maličkostí, která se v ní vyskytuje automaticky (skryté kurikulum, kultura či hodnoty instituce), instruktoři se učí předpokládat i ovlivňovat z pohledu obou míst možné důsledky vlivu školy na zdraví jejích lidí – žáků, instruktorů, zaměstnanců, maminek a tatínků, krajanů v komunitě – příznivé (ochranné, zdraví prospěšné) i nepříznivé (rizikové, zdraví ohrožující) účinky.

Program se svým zaměřením na podporu lidského zdraví (ve všech jeho prvcích, ve všech hvězdách i ve všech částech prostředí) poskytuje jak eticky, tak i lékařsky podložené zcela nové měření pro plánování, provádění a hodnocení. školní úkoly, což zase zmiňuje jeho vysokou kvalitu.

Program SPZ pomáhá vysokým školám (MŠ, ZŠ, VOŠ) rozvinout trvalou a vyváženou myšlenku, metodu i techniky, jak zvládnout jejich kvalitativní proměnu, v dílnu zdravého a vyváženého způsobu života a také vzdělávání. Cílem přestavby je trvale umožnit optimální růst a také inovaci každého člověka, žáka a instruktora spolu s maminkami a tatínky a také oblast po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní.

Plněním svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tedy především na posilování a vytváření ideálních problémů pro každého člověka, je program zároveň prostředkem k včasné primární prevenci nemocí světa, antisociálního chování a všech závislostí. Tyto cíle však nejsou v problémech současné instituce zcela dosažitelné. Přístup programu SPZ se proto soustředí na vytváření a zachování takových podmínek, které jsou klíčové pro naplnění stanoveného cíle.

Přístup programu definuje, které problémy jsou zahrnuty, a také jak je vyřešit. Život i práce v takových podmínkách zvyšuje efektivitu vzdělávání dvěma způsoby: podporuje vlastní poznávací postup a také nabízí společensky žádoucí zkušenost pro zodpovědné chování vůči sobě i ostatním prostřednictvím podpory zdraví.

Program Škola pro wellness (dříve Zdravá instituce) je program Světové organizace zdraví a wellness, který byl od roku 1991 vlastně dodatečně nabízen školám v České republice. a jedna střední škola je s touto prací spojena v ČR, které společně rozvíjejí předpokládanou Národní síť škol podporujících zdraví a pohodu. Vzhledem k tomu, že v roce 2006 se koordinace celé sítě postupně mění z celostátní na lokální. Dne 29. května 2006 se v zařízeních Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Krajské sítě krajské hygienické stanice Pardubického kraje uskutečnila konference zástupců 15 institucí Pardubického kraje, které jsou účastníky sítě škol pro zdraví a pohodu. Byly vybudovány školy podporující zdraví Pardubického kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno