Návykové látky – co to jsou a jak působí na organismus?

0

Návykové látky jsou nejčastěji spojovány s nelegálními drogami, narkotiky a rekreačními drogami. Mezi návykové látky však patří i běžně dostupný alkohol, kofein a nikotin a také některé léky. Účinky těchto chemických látek mají obrovský vliv na fungování organismu. Jejich časté a dlouhodobé užívání vede k psychické a fyzické závislosti.

V dnešní době je možné stát se závislým na mnoha látkách. Chemické látky s návykovými účinky se nacházejí také v potravinách a lécích, které lze získat bez lékařského předpisu. Proto je důležité provádět činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o druzích a účincích návykových látek. Co jsou návykové látky a jak fungují?

CO JSOU NÁVYKOVÉ LÁTKY?

Podle definice jsou návykové látky všechny drogy a látky, ať už přírodní nebo syntetické, které mají psychotropní vlastnosti a při častém užívání vyvolávají závislost. Ovlivňují řadu neurotransmiterových systémů, což vede k aktivaci systému odměn v mozku a pozitivním pocitům, jako je potěšení, euforie, spokojenost a uvolnění. Návykové látky jsou nejčastěji spojovány s drogami, ale mezi návykové látky patří také alkohol, nikotin a léky, které se vydávají i bez lékařského předpisu.

Návykové látky fungují tak, že způsobují změny v nervovém systému, které vedou ke ztrátě kontroly nad jejich užíváním. Výsledkem je vznik závislosti, která vyvolává nutkání užívat psychoaktivní látky.

CO JSOU NÁVYKOVÉ LÁTKY?

Podle klasifikace MKN-10 je závislost diagnostikována a kvalifikována jako nemoc, má tělesnou a duševní formu. Příznaky fyziologické závislosti jsou rostoucí tolerance k psychoaktivním látkám. To znamená, že závislý musí zvyšovat dávku drogy nebo látky, aby dosáhl očekávaných, uspokojivých účinků. Ukončení konzumace nebo výrazné omezení návykových látek způsobuje abstinenční syndrom.

Psychosomatické příznaky se objevují v podobě třesu rukou a těla, třesu, zvýšené tělesné teploty, strachu, úzkosti, nevolnosti a zvracení, průjmu, silného pocení. Návykové látky navíc zhoršují nejen intelektuální, ale i fyzickou výkonnost. Příznakem psychické závislosti, nazývané také psychická závislost, je zvýšení pudu spojeného s vyhledáváním návykové látky. Vzniká nutkání užívat psychoaktivní látku a neužívání dalších dávek vede k halucinacím a psychózám. Závislého provázejí vtíravé myšlenky na návykové látky (alkohol, nikotin, drogy, posilovače, léky atd.).

Dochází také k oslabení vůle. To znamená, že osoba není schopna sama přestat užívat další dávku psychoaktivních látek. Dlouhodobé užívání návykových látek vede ke zhoršení společenského života a je příčinou mnoha nemocí a onemocnění.

NEJVÍCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Heroin je považován za nejvíce návykovou látku, protože zvyšuje hladinu dopaminu (tzv. “hormonu štěstí”) v mozku. Tento lék může způsobit psychickou závislost již po jedné dávce. Je to také nejnebezpečnější látka, kterou se lze snadno předávkovat. Na druhou stranu má kokain silný stimulační účinek, který způsobuje uvolňování dopaminu, jenž uvádí nervový systém do stavu hyperaktivity.

Na seznamu nejvíce návykových látek je také crack, což je krystalická forma kokainu. Nikotin, který je hlavní složkou tabáku, je navíc návyková látka.

Podle odborníků je nikotin na třetím místě v seznamu návykových látek. Barbituráty, což je skupina léků používaných k léčbě úzkosti a na spaní, mají také návykový účinek. Mezi nejvíce návykové látky patří také alkohol, který ovlivňuje mozek mnoha způsoby. Nejvýznamnější však je, že výrazně zvyšuje hladinu dopaminu v mozku. Zajímavé je, že čím déle se konzumuje, tím rychleji se zvyšuje hladina dopaminu.

TYPY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návykové látky nejsou jen drogy, alkohol a nikotin, psychoaktivní látky jsou obsaženy také ve stimulantech nebo potravinách.

Lze rozlišit následující návykové látky: – nikotin – chemická sloučenina, která se nachází v tabáku (proto jsou cigarety návykové), – alkohol – v lihovinách je etanol, který je návykovou látkou (etanol se nachází v pivu, víně a lihovinách), – drogy – návykové látky se nacházejí v barbiturátech (užívají se jako prášky na spaní a sedativa), některých steroidech a psychotropních lécích, – opiáty – do této skupiny lze zařadit opioidní léky proti bolesti, tj. návykové látky v drogách – vysoce návykové drogy jsou amfetamin, kokain, heroin, – halucinogeny – cukr – obsažený ve sladkostech, čokoládě, – kofein – obsažený v čaji, kávě nebo energetických nápojích.

TYPY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Psychoaktivní látky syntetického nebo přírodního původu jsou také známé jako legální drogy. Nejčastěji se skládají z několika látek, které způsobují narušení mnoha funkcí centrální nervové soustavy najednou, a jsou proto obzvláště nebezpečné pro zdraví a život nejen dětí a dospívajících, ale i dospělých.

ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA LIDSKÝ ORGANISMUS

Psychoaktivní látky a chemické sloučeniny obsažené v narkotikách ovlivňují centrální nervový systém tím, že ovlivňují mozkové funkce. Když se návykové látky dostanou do těla, stimulují příslušné receptory a způsobují poruchy vylučování neurotransmiterů. O tom, zda je receptor stimulován, rozhoduje jejich struktura a vzájemné přizpůsobení. Každá návyková látka má stimulační nebo inhibiční účinek na specifické receptory. Účinek drog a chemických látek spočívá v ovlivnění aktivity neurotransmiterů, což vede ke změnám vnímání, nálady, vědomí a chování.

Člověk, který užívá návykovou látku, pociťuje potěšení, extázi, protože drogy mají za následek stimulaci systému potěšení – odměny. Z lékařského hlediska vedou účinky psychoaktivních látek k akutní intoxikaci organismu, která může vést až k poškození orgánů. Časté užívání psychoaktivních látek narušuje biologickou rovnováhu výše uvedených neurotransmiterů, což vede k drogové závislosti.

Kontinuální, dlouhodobé užívání psychoaktivních látek je vysoce návykové, proto se po vysazení nebo výrazném snížení příjmu drog může objevit abstinenční syndrom. Příznaky abstinenčního syndromu jsou pro závislého nepříjemné a bolestivé, v extrémních případech mohou vést až ke smrti. V každé fázi závislosti na návykových látkách je možná detoxikace a protidrogová léčba. Pokud budete abstinovat, vaše tělo se začne přizpůsobovat nové situaci a vrátí se k normálnímu fungování.

Důležité však je, že dlouhodobé užívání návykových látek často způsobuje v těle dalekosáhlé změny, které jsou buď nevratné, nebo se z nich člověk dlouho zotavuje. Tyto změny mohou být somatické (poškození vnitřních orgánů, např. mozku nebo jater) a psychické. Je třeba zdůraznit, že každá návyková látka v závislosti na tom, zda se jedná o alkohol, drogy, léky nebo cigarety, způsobuje výskyt různých příznaků intoxikace a komplikací, protože každá látka působí na jiné receptory centrálního nervového centra.

Návykové látky mají na lidský organismus silný účinek a mohou v krátké době přispět ke vzniku závislosti. Přístup k návykovým látkám není obtížný, proto k nim mají snadný přístup jak závislí, tak ti, kteří chtějí se stimulanty experimentovat. Experimentování s psychoaktivními látkami je prvním krokem k závislosti. Proto jsou důležitými prvky prevence závislostí vzdělávání a šíření informací o možných důsledcích a účincích užívání psychoaktivních látek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno